اصول حسابداری

دوره آموزشی اصول حسابداری آموزش اصول حسابداری بصورت تئوری و عملی با روشی خاص و قابل درک . آموزش نرم افزارحسابداری بصورت کاربردی آموزش تایپ حرفه ای ۱۰ انگشتی و نکات امور دفتر ...

استاد سلام 0 ستاره
شنبه دوشنبه چهارشنبه ۹تا ۱۱
300000 تومان

آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای

دوره آموزشی آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای ویژه افراد مبتدی وکم سابقه خواهان کسب درآمد بالا بصورت حضوری

استاد سلام 0 ستاره
24 ساعت
150000 تومان

آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای و ...

دوره آموزشی آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای ویژه افراد مبتدی و کم سابقه بصورت غیرحضوری(مجازی) آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ای ویژه افراد  مبتدی و کم سابقه خواهان کسب درآمد بالا بصورت غیرحضوری(مجازی)

استاد سلام 0 ستاره
24 ساعت
100000 تومان

آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی

دوره آموزشی آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی این دوره ها شامل آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی در محیط واقعی می باشد و در صورت قبولی در آزمون نفرات برتر استخدام می شوند

استاد سلام 0 ستاره
هر روز 15 الی 17
100000 تومان

پیاده سازی کدینگ حسابداری برای شرکتها

دوره آموزشی پیاده سازی کدینگ حسابداری برای شرکتها چگونه کدینگ حساب استاندارد و حرفه ای برای انواع شرکتها ایجاد کنید؟ تعریف کدینگ حساب ها یکی از مهمترین کارهای حسابداران و مدیران مالی است. اگر ه ...

استاد سلام 0 ستاره
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا 19:30
20 % تخفیف
39000 »» 31200 تومان

حسابداری

دوره آموزشی حسابداری

استاد سلام 0 ستاره
روز های شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۷ ای ۲۱
160000 تومان

حسابداری Learning by doing

دوره آموزشی حسابداری Learning by doing حسابـداری Learning by doing   تعریف حسابداری و دفاتر ، نوشتن دفتر کل و معین ، و حساب صندوق و اسناد ...

استاد سلام 0 ستاره
حد نصاب
20 % تخفیف
490000 »» 392000 تومان

حسابداری مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده ...

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی ) درباره دوره حسابدار مالیاتی مالیات عبارت است از، قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اق ...

استاد سلام 0 ستاره
پنجشنبه ها، از ساعت 15 الی 19
10 % تخفیف
380000 »» 342000 تومان

حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حقوق و دستمزد http://www.ithce.ir/

استاد سلام 0 ستاره
از شنبه الی جمعه
50 % تخفیف
200000 »» 100000 تومان

حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حقوق و دستمزد

استاد سلام 0 ستاره
روزهای دوشنبه 18/30-17
280000 تومان

دوره آموزشی تخصصی حسابداری

دوره آموزشی دوره آموزشی تخصصی حسابداری دانش حسابداری زمانی کاربرد دارد که با تجربه ی محیط کار در کنار هم قرار گیرد . تفاوت در تدریس را خودتان احساس می کنید . تدریس تخصصی حسابداری توسط متخصصین

استاد سلام 0 ستاره
پنج شنبه و جمعه
35000 تومان