درخواست معرفی استاد برای تدریس خصوصی!

  • با نهایی کردن درخواست استاد و پرداخت اینترنتی 35 هزار تومان، جلسه اول به صورت رایگان با استاد مورد علاقه خود درس می خوانید.
  • در صورت رضایت از شیوه تدریس برای جلسات بعدی توافق می نمایید در غیر این صورت دو مرتبه دیگه امکان درخواست استاد دارید.