• درخواست تدریس
  • ورود/ثبت نام
  • انتخاب استاد
  • پرداخت تومانی
  • اتمام

درخواست معرفی استاد برای تدریس خصوصی!

  • استادهای خوب با استاد سلام، کار می کنند، چون درصدی از استاد نمی گیریم!
  • موارد زیر را پر کنید تا تضمینی، استاد معرفی کنیم،  قبل از  تدریس با ایشان مستقیم، مشورت هم می کنید.