عبارت جستجو:
ostadsalam

هزینه تدریس خصوصی حسابان، هزینه کلاس خصوصی حسابان و هزینه معلم خصوصی حسابان

هزینه تدریس خصوصی حسابان توسط استاد قاسمی ۸سال سابقه-تضمینی دانشگاهی و تیزهوشان برای مدت دو ساعت مبلغ 80 هزار تومان تا 100 هزار تومان تومان می باشد
نمایش پروفایل استاد درخواست تدریس
هزینه تدریس خصوصی حسابان توسط استاد عرفان صابر(کارشناس ارشد برق صنعتی امیرکبیر) برای مدت یک ساعت و نیم مبلغ 50 تا 80 هزار تومان تومان می باشد
نمایش پروفایل استاد درخواست تدریس