عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی سنتور، کلاس خصوصی سنتور و آموزشگاه سنتور


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
آموزشگاه موسیقی بربط

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی گیتار کلاسیک,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی فلوت,دوره آموزشی آواز پاپ کلاسیک,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی گیتار کلاسیک در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی فلوت در تهران ,دوره آموزشی آواز پاپ کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
فرنام فرهنگ

آقای فرنام فرهنگ

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی صداسازی,تدریس خصوصی ساز عود,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی صداسازی در تهران ,تدریس خصوصی ساز عود در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی شباهنگ

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز پاپ,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
مجید جلیلی

آقای مجید جلیلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
سینا گیلک

آقای سینا گیلک

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
علی ذاکری

آقای علی ذاکری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی موسیقی مجازی ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی موسیقی در بندرعباس ,تدریس خصوصی سنتور در بندرعباس ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در بندرعباس

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی پویش

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار الکتریک,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی کیبورد,دوره آموزشی دف,دوره آموزشی گیتار پاپ,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی تنبک,دوره آموزشی گیتار الکتریک در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی کیبورد در تهران ,دوره آموزشی دف در تهران ,دوره آموزشی گیتار پاپ در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی تنبک در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی ساز خورشید

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی دف,دوره آموزشی هارمونیکا,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی گیتار کلاسیک,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز پاپ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی دف در تهران ,دوره آموزشی هارمونیکا در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی گیتار کلاسیک در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی دریا

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی ساز عود,دوره آموزشی موسیقی کودکان,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی ساز عود در تهران ,دوره آموزشی موسیقی کودکان در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی لشگری

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی ساز دهنی,دوره آموزشی دف,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز سنتی,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی ساز دهنی در تهران ,دوره آموزشی دف در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز سنتی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه تخصصی موسیقی آرش مرزبان

آموزشگاه تخصصی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی آهنگسازی,دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی تنظیم آهنگ,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز پاپ,دوره آموزشی آواز سنتی,دوره آموزشی آهنگسازی در تهران ,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی تنظیم آهنگ در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز پاپ در تهران ,دوره آموزشی آواز سنتی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی پارس

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی پیانو کودکان,دوره آموزشی موسیقی کودکان,دوره آموزشی تنبک,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی پیانو کودکان در تهران ,دوره آموزشی موسیقی کودکان در تهران ,دوره آموزشی تنبک در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی پارت

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی موسیقی کودکان,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی موسیقی کودکان در تهران

مشاهده پروفایل
آرشام حاتمی نژاد

آقای آرشام حاتمی نژا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در مشهد

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی شهرود

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی ارگ,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی ارگ در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
موسسه آموزش موسیقی بهار اندیشه

موسسه آموزش موس ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز سنتی,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز سنتی در تهران

مشاهده پروفایل
آتوسا سنجابی

خانم آتوسا سنجابی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
على نمازى

آقای على نمازى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سلفژ آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سلفژ مجازی ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
احمد نظافتی

آقای احمد نظافتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
مصطفی بخشی

آقای مصطفی بخشی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی جوملا joomla,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی جوملا joomla در مشهد ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور در مشهد

مشاهده پروفایل
محمد صادق حیدری

آقای محمد صادق حیدری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
مسعود فولادی

آقای مسعود فولادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در کرج,تدریس خصوصی سنتور در کرج,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در کرج

مشاهده پروفایل