عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی سنتور، کلاس خصوصی سنتور و آموزشگاه سنتور


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
فرنام فرهنگ

آقای فرنام فرهنگ

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی صداسازی,تدریس خصوصی ساز عود,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی صداسازی در تهران ,تدریس خصوصی ساز عود در تهران

مشاهده پروفایل
مجید جلیلی

آقای مجید جلیلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
سینا گیلک

آقای سینا گیلک

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
علی ذاکری

آقای علی ذاکری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی موسیقی مجازی ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی موسیقی در بندرعباس ,تدریس خصوصی سنتور در بندرعباس ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در بندرعباس

مشاهده پروفایل
آرشام حاتمی نژاد

آقای آرشام حاتمی نژا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در مشهد

مشاهده پروفایل
آتوسا سنجابی

خانم آتوسا سنجابی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
على نمازى

آقای على نمازى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سلفژ آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سلفژ مجازی ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
احمد نظافتی

آقای احمد نظافتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
مصطفی بخشی

آقای مصطفی بخشی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی جوملا joomla,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی جوملا joomla در مشهد ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور در مشهد

مشاهده پروفایل
محمد صادق حیدری

آقای محمد صادق حیدری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
مسعود فولادی

آقای مسعود فولادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در کرج,تدریس خصوصی سنتور در کرج,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در کرج

مشاهده پروفایل