عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی سنتور، کلاس خصوصی سنتور و آموزشگاه سنتور


موسسه آموزش موسیقی بهار اندیشه

موسسه آموزش موس ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز سنتی,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز سنتی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی شهرود

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی ارگ,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی تار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی ارگ در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی تار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
اشکان علی نیا

آقای اشکان علی نیا

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی تمبک,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی دف,تدریس خصوصی ویولن,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی تمبک در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی دف در تهران ,تدریس خصوصی ویولن در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
آتوسا سنجابی

خانم آتوسا سنجابی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
آرشام حاتمی نژاد

آقای آرشام حاتمی نژا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در مشهد

مشاهده پروفایل
على نمازى

آقای على نمازى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سلفژ آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سلفژ مجازی ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
احمد نظافتی

آقای احمد نظافتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی لشگری

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
مصطفی بخشی

آقای مصطفی بخشی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی جوملا joomla,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی جوملا joomla در مشهد ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب در مشهد ,تدریس خصوصی سنتور در مشهد

مشاهده پروفایل
محمد صادق حیدری

آقای محمد صادق حیدری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی آنلاین ,تدریس خصوصی سنتور مجازی ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی مجازی ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
سینا گیلک

آقای سینا گیلک

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
مسعود فولادی

آقای مسعود فولادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی موسیقی در کرج,تدریس خصوصی سنتور در کرج,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در کرج

مشاهده پروفایل
فرهاد زرشام فر

آقای فرهاد زرشام فر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور در آبسرد,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در آبسرد

مشاهده پروفایل
بهراد رمضان زاده

آقای بهراد رمضان زاد ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
سعید سوری

آقای سعید سوری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی ویولن,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی ویولن در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران

مشاهده پروفایل
صبا صفری

آقای صبا صفری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی ریتم_خانی,تدریس خصوصی سلفژ در يزد ,تدریس خصوصی سنتور در يزد ,تدریس خصوصی ریتم_خانی در يزد

مشاهده پروفایل
علی احمدی

آقای علی احمدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی ریاضی در آباده ,تدریس خصوصی سنتور در آباده

مشاهده پروفایل
هومن فخیمی

آقای هومن فخیمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
فرهاد امین ملکی

آقای فرهاد امین ملکی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
هانیه همتی

خانم هانیه همتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
علیرضا صمدی

آقای علیرضا صمدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
میلاد جعفری

آقای میلاد جعفری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل
سعید ایزدی

آقای سعید ایزدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سنتور تخصصی,تدریس خصوصی سنتور تخصصی در تهران

مشاهده پروفایل