عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی گیتار، کلاس خصوصی گیتار و آموزشگاه گیتار


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
پوریا نیکان

آقای پوریا نیکان

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی آهنگسازی,تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی آهنگسازی آنلاین ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار آنلاین ,تدریس خصوصی پیانو آنلاین ,تدریس خصوصی آهنگسازی مجازی ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی مجازی ,تدریس خصوصی گیتار مجازی ,تدریس خصوصی پیانو مجازی ,تدریس خصوصی آهنگسازی در تهران ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران

مشاهده پروفایل
کیان صادقی

آقای کیان صادقی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی rock گیتار,تدریس خصوصی metal گیتار,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته,تدریس خصوصی آهنگسازی گیتار,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی rock گیتار در تهران ,تدریس خصوصی metal گیتار در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی گیتار در تهران

مشاهده پروفایل
پریسا فهیمی

خانم پریسا فهیمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
فرشته رسول زاده

خانم فرشته رسول زاده

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی ارگ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی ارگ در تهران

مشاهده پروفایل
بهزاد بیسادی

آقای بهزاد بیسادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
حمیدرضا جعفری

آقای حمیدرضا جعفری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در تهران

مشاهده پروفایل
نیما دبیریان

آقای نیما دبیریان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی _راینو_rhino,تدریس خصوصی گیتار در پردیس,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در پردیس,تدریس خصوصی _راینو_rhino در پردیس

مشاهده پروفایل
پارسا پورمتین

آقای پارسا پورمتین

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
بهتاش یوسفی

آقای بهتاش یوسفی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خوانندگی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی خوانندگی در ساري ,تدریس خصوصی گیتار در ساري ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در ساري

مشاهده پروفایل
فراز جهاندار

آقای فراز جهاندار

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
امید محمدی

آقای امید محمدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی نت خوانی,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی نت خوانی در تهران

مشاهده پروفایل
سحر گلپور

خانم سحر گلپور

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی گیتار در قدس ,تدریس خصوصی پیانو در قدس

مشاهده پروفایل
مجید رادمرد

آقای مجید رادمرد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی آنلاین,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار آنلاین ,تدریس خصوصی آنلاین آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار مجازی ,تدریس خصوصی آنلاین مجازی ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک مجازی ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی آنلاین در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
ایاد موسوی

آقای ایاد موسوی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
وحید فیروزی

آقای وحید فیروزی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی هارمونی گیتار,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی هارمونی گیتار در تهران

مشاهده پروفایل
نیما احمدی سعدی

آقای نیما احمدی سعدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در شيراز ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در شيراز ,تدریس خصوصی آواز پاپ در شيراز

مشاهده پروفایل
سینا صادقی

آقای سینا صادقی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
استودیو صدابرداری برهان

استودیو صدابردا ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی سلفژ,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی گیتار الکتریک,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی صدابرداری,دوره آموزشی میکس و مسترینگ mix & mastering,دوره آموزشی _درامز_,دوره آموزشی سلفژ در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی گیتار الکتریک در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی صدابرداری در تهران ,دوره آموزشی میکس و مسترینگ mix & mastering در تهران ,دوره آموزشی _درامز_ در تهران

مشاهده پروفایل
نوید اصغریان

آقای نوید اصغریان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی اصول حسابداری,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی اصول حسابداری آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک آنلاین ,تدریس خصوصی اصول حسابداری مجازی ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک مجازی ,تدریس خصوصی اصول حسابداری در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی اوستا

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی موسیقی کودکان,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی موسیقی کودکان در تهران

مشاهده پروفایل
آریا نظیری

آقای آریا نظیری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی کیوبیس,تدریس خصوصی گیتار الکتریک آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک آنلاین ,تدریس خصوصی کیوبیس آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک مجازی ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک مجازی ,تدریس خصوصی کیوبیس مجازی ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی کیوبیس در تهران

مشاهده پروفایل
حمید چیت ساز

آقای حمید چیت ساز

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خوانندگی,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering,تدریس خصوصی خوانندگی آنلاین ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار پاپ آنلاین ,تدریس خصوصی آواز پاپ آنلاین ,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering آنلاین ,تدریس خصوصی خوانندگی مجازی ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم مجازی ,تدریس خصوصی گیتار پاپ مجازی ,تدریس خصوصی آواز پاپ مجازی ,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering مجازی ,تدریس خصوصی خوانندگی در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه موسیقی شباهنگ

آموزشگاه موسیقی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی موسیقی,دوره آموزشی گیتار,دوره آموزشی پیانو,دوره آموزشی سه تار,دوره آموزشی ویولن,دوره آموزشی سنتور,دوره آموزشی آواز پاپ,دوره آموزشی موسیقی در تهران ,دوره آموزشی گیتار در تهران ,دوره آموزشی پیانو در تهران ,دوره آموزشی سه تار در تهران ,دوره آموزشی ویولن در تهران ,دوره آموزشی سنتور در تهران ,دوره آموزشی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
سلمان کردار

آقای سلمان کردار

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی rock گیتار,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک آنلاین ,تدریس خصوصی rock گیتار آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار پاپ آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته آنلاین ,تدریس خصوصی آواز پاپ آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک مجازی ,تدریس خصوصی rock گیتار مجازی ,تدریس خصوصی گیتار پاپ مجازی ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته مجازی ,تدریس خصوصی آواز پاپ مجازی ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی rock گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران

مشاهده پروفایل