عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی انیمیشن، کلاس خصوصی انیمیشن و آموزشگاه انیمیشن


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
آرش کاک اللهی

آقای آرش کاک اللهی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی در تهران

مشاهده پروفایل
کالج انیمیشن آذرخش

کالج انیمیشن آذ ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی انیمیشن دو بعدی,دوره آموزشی انیمیشن سه بعدی,دوره آموزشی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation,دوره آموزشی haracter_rigging,دوره آموزشی متحرکسازی,دوره آموزشی مدل سازی,دوره آموزشی تدوین و انیمیت در انیمیشن,دوره آموزشی انیمیشن دو بعدی در تهران ,دوره آموزشی انیمیشن سه بعدی در تهران ,دوره آموزشی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation در تهران ,دوره آموزشی haracter_rigging در تهران ,دوره آموزشی متحرکسازی در تهران ,دوره آموزشی مدل سازی در تهران ,دوره آموزشی تدوین و انیمیت در انیمیشن در تهران

مشاهده پروفایل
محمد حسین مداح

آقای محمد حسین مداح

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی,تدریس خصوصی برنامه نویسی بازی های رایانه ای,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی آنلاین ,تدریس خصوصی برنامه نویسی بازی های رایانه ای آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی مجازی ,تدریس خصوصی برنامه نویسی بازی های رایانه ای مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی در تهران ,تدریس خصوصی برنامه نویسی بازی های رایانه ای در تهران

مشاهده پروفایل
اکبر لیلازاد

آقای اکبر لیلازاد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation آنلاین ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن آنلاین ,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation مجازی ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن مجازی ,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن مجازی ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation در لواسان ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن در لواسان ,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن در لواسان

مشاهده پروفایل
میترا احمدپور

خانم میترا احمدپور

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی عکاسی,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی edius ادیوس,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن,تدریس خصوصی خلاقیت موسیقی,تدریس خصوصی کنکور هنر,تدریس خصوصی گرافیک آنلاین ,تدریس خصوصی عکاسی آنلاین ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop آنلاین ,تدریس خصوصی edius ادیوس آنلاین ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن آنلاین ,تدریس خصوصی خلاقیت موسیقی آنلاین ,تدریس خصوصی کنکور هنر آنلاین ,تدریس خصوصی گرافیک مجازی ,تدریس خصوصی عکاسی مجازی ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop مجازی ,تدریس خصوصی edius ادیوس مجازی ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن مجازی ,تدریس خصوصی خلاقیت موسیقی مجازی ,تدریس خصوصی کنکور هنر مجازی ,تدریس خصوصی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی عکاسی در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی edius ادیوس در تهران ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی خلاقیت موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی کنکور هنر در تهران

مشاهده پروفایل
شروین پیغمبری

آقای شروین پیغمبری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی,تدریس خصوصی اسکچاپ sketchup,تدریس خصوصی lumion لومیون ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی در تهران ,تدریس خصوصی اسکچاپ sketchup در تهران ,تدریس خصوصی lumion لومیون در تهران

مشاهده پروفایل
احمد الیاسی

آقای احمد الیاسی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی,تدریس خصوصی انیمیشن animation آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن آنلاین ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی آنلاین ,تدریس خصوصی انیمیشن animation مجازی ,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن مجازی ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی مجازی ,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی در تهران

مشاهده پروفایل
محسن کتابچی دلراد

آقای محسن کتابچی دلر ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تاریخ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation,تدریس خصوصی تاریخ هنر,تدریس خصوصی تاریخ آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation آنلاین ,تدریس خصوصی تاریخ هنر آنلاین ,تدریس خصوصی تاریخ مجازی ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation مجازی ,تدریس خصوصی تاریخ هنر مجازی ,تدریس خصوصی تاریخ در تهران ,تدریس خصوصی طراحی کاراکتر انیمیشن charactor animation در تهران ,تدریس خصوصی تاریخ هنر در تهران

مشاهده پروفایل
هادی کرم زاده اصفهانی

آقای هادی کرم زاده ا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی 3dmax تری دی مکس,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی,تدریس خصوصی وی ری vray,تدریس خصوصی 3dmax تری دی مکس در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن سه بعدی در تهران ,تدریس خصوصی وی ری vray در تهران

مشاهده پروفایل
پویانما

پویانما

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی انیمیشن animation,دوره آموزشی سینما,دوره آموزشی موشن گرافیک motion graphic,دوره آموزشی انیمیشن animation در اصفهان ,دوره آموزشی سینما در اصفهان ,دوره آموزشی موشن گرافیک motion graphic در اصفهان

مشاهده پروفایل
مهدی رضایی

آقای مهدی رضایی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی و مدیریت پروژه در انیمیشن,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن,تدریس خصوصی طراحی و مدیریت پروژه در انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن در تهران

مشاهده پروفایل
امین نومی

آقای امین نومی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw,تدریس خصوصی صنعتی,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax ,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax ,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax ,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن,تدریس خصوصی طراحی گرافیک,تدریس خصوصی طراحی صنعتی,تدریس خصوصی solidworks سالیدورکز,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی فیزیک در تهران ,تدریس خصوصی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw در تهران ,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw در تهران ,تدریس خصوصی صنعتی در تهران ,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax در تهران ,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax در تهران ,تدریس خصوصی سوییش مکس SwishMax در تهران ,تدریس خصوصی طراحی انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی طراحی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی طراحی صنعتی در تهران ,تدریس خصوصی solidworks سالیدورکز در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران

مشاهده پروفایل
رضا محمدطاهری

آقای رضا محمدطاهری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی ارگ,تدریس خصوصی آنلاین,تدریس خصوصی مایا maya,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی ارگ در تهران ,تدریس خصوصی آنلاین در تهران ,تدریس خصوصی مایا maya در تهران

مشاهده پروفایل
فرنوش عابدى

آقای فرنوش عابدى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی تبلیغات,تدریس خصوصی تدوین,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی تبلیغات در تهران ,تدریس خصوصی تدوین در تهران ,تدریس خصوصی نویسندگى و کارگردانى انیمیشن در تهران ,تدریس خصوصی تدوین و انیمیت در انیمیشن در تهران

مشاهده پروفایل
آرمان شاهرخی

آقای آرمان شاهرخی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی صدابرداری,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering,تدریس خصوصی _ریزن,تدریس خصوصی کیوبیس,تدریس خصوصی لاجیک,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی صدابرداری در تهران ,تدریس خصوصی میکس و مسترینگ mix & mastering در تهران ,تدریس خصوصی _ریزن در تهران ,تدریس خصوصی کیوبیس در تهران ,تدریس خصوصی لاجیک در تهران

مشاهده پروفایل
سعید کیهانی

آقای سعید کیهانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی گیم game,تدریس خصوصی گیم game,تدریس خصوصی کارتون,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی گیم game در تهران ,تدریس خصوصی گیم game در تهران ,تدریس خصوصی کارتون در تهران

مشاهده پروفایل
فرشید عشوری

آقای فرشید عشوری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی مایا maya,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی مایا maya در تهران

مشاهده پروفایل
سجاد ربیعی

آقای سجاد ربیعی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی برنامه نویسی,تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی کامپوزیت,تدریس خصوصی مایا maya,تدریس خصوصی مایا maya,تدریس خصوصی c++,تدریس خصوصی هودینی,تدریس خصوصی qt,تدریس خصوصی hscript,تدریس خصوصی برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی کامپوزیت در تهران ,تدریس خصوصی مایا maya در تهران ,تدریس خصوصی مایا maya در تهران ,تدریس خصوصی c++ در تهران ,تدریس خصوصی هودینی در تهران ,تدریس خصوصی qt در تهران ,تدریس خصوصی hscript در تهران

مشاهده پروفایل
فرهاد براری

آقای فرهاد براری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw,تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی ایندیزاین indesign ,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی سیستم,تدریس خصوصی premierپریمایر,تدریس خصوصی سیستم عامل,تدریس خصوصی گرافیک وستر,تدریس خصوصی کامپیوتر اسمبل کردن,تدریس خصوصی ویرایش و میکس و تدوین فیلم mix & edit movie,تدریس خصوصی مبانی گرافیک رنگی و سیاه و سفید,تدریس خصوصی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw در تهران ,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی ایندیزاین indesign در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4 در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی سیستم در تهران ,تدریس خصوصی premierپریمایر در تهران ,تدریس خصوصی سیستم عامل در تهران ,تدریس خصوصی گرافیک وستر در تهران ,تدریس خصوصی کامپیوتر اسمبل کردن در تهران ,تدریس خصوصی ویرایش و میکس و تدوین فیلم mix & edit movie در تهران ,تدریس خصوصی مبانی گرافیک رنگی و سیاه و سفید در تهران

مشاهده پروفایل
-- انیمیشن هفت

آقای -- انیمیشن هفت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی مایا maya,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی مایا maya در تهران

مشاهده پروفایل
-- کرایه چیان

آقای -- کرایه چیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4,تدریس خصوصی انیمیشن animation در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4 در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4 در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار فلش flash 8 mx cs4 در تهران

مشاهده پروفایل
سناء کریمی

خانم سناء کریمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی,تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی انگلیسی,تدریس خصوصی انیمیشن animation,تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی انیمیشن دو بعدی,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری,تدریس خصوصی tvpaint,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ,تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی در اصفهان ,تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی در اصفهان ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در اصفهان ,تدریس خصوصی گرافیک در اصفهان ,تدریس خصوصی انگلیسی در اصفهان ,تدریس خصوصی انیمیشن animation در اصفهان ,تدریس خصوصی زبان در اصفهان ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در اصفهان ,تدریس خصوصی انیمیشن دو بعدی در اصفهان ,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری در اصفهان ,تدریس خصوصی tvpaint در اصفهان

مشاهده پروفایل