عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی والیبال، کلاس خصوصی والیبال و آموزشگاه والیبال


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
سعید شیخی

آقای سعید شیخی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات1,تدریس خصوصی والیبال,تدریس خصوصی نرم افزار حسابداری,تدریس خصوصی تحقیق در عملیات1 در تهران ,تدریس خصوصی والیبال در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار حسابداری در تهران

مشاهده پروفایل
مجموعه ورزشی فاطمه الزهرا(س)

مجموعه ورزشی فا ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی بدنسازی,دوره آموزشی ورزشی,دوره آموزشی ایروبیک,دوره آموزشی والیبال,دوره آموزشی فوتسال,دوره آموزشی ژیمناستیک,دوره آموزشی بدنسازی در تهران ,دوره آموزشی ورزشی در تهران ,دوره آموزشی ایروبیک در تهران ,دوره آموزشی والیبال در تهران ,دوره آموزشی فوتسال در تهران ,دوره آموزشی ژیمناستیک در تهران

مشاهده پروفایل
مجموعه ورزشی باهنر

مجموعه ورزشی با ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی شنا,دوره آموزشی آموزش غواصی,دوره آموزشی یوگا,دوره آموزشی ایروبیک,دوره آموزشی بسکتبال,دوره آموزشی والیبال,دوره آموزشی ژیمناستیک,دوره آموزشی شنا در تهران ,دوره آموزشی آموزش غواصی در تهران ,دوره آموزشی یوگا در تهران ,دوره آموزشی ایروبیک در تهران ,دوره آموزشی بسکتبال در تهران ,دوره آموزشی والیبال در تهران ,دوره آموزشی ژیمناستیک در تهران

مشاهده پروفایل
مقصود رهبرالوندی

آقای مقصود رهبرالوند ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی والیبال,تدریس خصوصی والیبال مبتدی,تدریس خصوصی والیبال پیشرفته,تدریس خصوصی والیبال در تبريز ,تدریس خصوصی والیبال مبتدی در تبريز ,تدریس خصوصی والیبال پیشرفته در تبريز

مشاهده پروفایل
سحر عبداللهی

خانم سحر عبداللهی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی بدنسازی,تدریس خصوصی فیزیولوژی,تدریس خصوصی ایروبیک,تدریس خصوصی والیبال,تدریس خصوصی تربیت بدنی عمومی,تدریس خصوصی بدنسازی در اختیارآباد,تدریس خصوصی فیزیولوژی در اختیارآباد,تدریس خصوصی ایروبیک در اختیارآباد,تدریس خصوصی والیبال در اختیارآباد,تدریس خصوصی تربیت بدنی عمومی در اختیارآباد

مشاهده پروفایل
X