عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی خیاطی، کلاس خصوصی خیاطی و آموزشگاه خیاطی


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
نسیم فراهانی

خانم نسیم فراهانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی لباس,تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی,تدریس خصوصی خیاطی,تدریس خصوصی طراحی لباس در تهران ,تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی در تهران ,تدریس خصوصی خیاطی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه فنی و آموزشی مهرافشان

آموزشگاه فنی و ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی شیرینی پزی,دوره آموزشی حسابداری,دوره آموزشی کافی شاپ داری,دوره آموزشی housekeeping_mamagment مدیریت خانه داری,دوره آموزشی خیاطی,دوره آموزشی آشنایی کامپیوتر,دوره آموزشی آشپزی,دوره آموزشی شیرینی پزی در تهران ,دوره آموزشی حسابداری در تهران ,دوره آموزشی کافی شاپ داری در تهران ,دوره آموزشی housekeeping_mamagment مدیریت خانه داری در تهران ,دوره آموزشی خیاطی در تهران ,دوره آموزشی آشنایی کامپیوتر در تهران ,دوره آموزشی آشپزی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت هنر مادر

آموزشگاه خیاطی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی چرم دوزی,دوره آموزشی نقاشی روی پارچه,دوره آموزشی طراحی لباس,دوره آموزشی خیاطی، برشکاری، الگوسازی,دوره آموزشی خیاطی,دوره آموزشی خیاطی متد گرلاوین,دوره آموزشی طراحی دیجیتال لباس خیاطی,دوره آموزشی چرم دوزی در تهران ,دوره آموزشی نقاشی روی پارچه در تهران ,دوره آموزشی طراحی لباس در تهران ,دوره آموزشی خیاطی، برشکاری، الگوسازی در تهران ,دوره آموزشی خیاطی در تهران ,دوره آموزشی خیاطی متد گرلاوین در تهران ,دوره آموزشی طراحی دیجیتال لباس خیاطی در تهران

مشاهده پروفایل
پوران رسولی

خانم پوران رسولی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی,تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی در تهران

مشاهده پروفایل
آرام آرام

خانم آرام آرام

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خیاطی,تدریس خصوصی خیاطی متد گرلاوین,تدریس خصوصی خیاطی در تهران ,تدریس خصوصی خیاطی متد گرلاوین در تهران

مشاهده پروفایل
خانم قدوسی

خانم خانم قدوسی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی,تدریس خصوصی خیاطی، برشکاری، الگوسازی در تهران

مشاهده پروفایل
کتایون شماعی

خانم کتایون شماعی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی خیاطی,تدریس خصوصی خیاطی در تهران

مشاهده پروفایل