عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی شنا، کلاس خصوصی شنا و آموزشگاه شنا


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
علی اسدی

آقای علی اسدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی TRX,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی شنا در تهران ,تدریس خصوصی TRX در تهران

مشاهده پروفایل
دریا ولئ

خانم دریا ولئ

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی شنا در تهران

مشاهده پروفایل
طیبه رحیمی

خانم طیبه رحیمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی ژیمناستیک کودکان,تدریس خصوصی شنا در اصفهان ,تدریس خصوصی ژیمناستیک کودکان در اصفهان

مشاهده پروفایل
هانیه نیازى

خانم هانیه نیازى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی زبان انگلیسی بحث آزاد,تدریس خصوصی زبان عربی کنکور,تدریس خصوصی شنا در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی بحث آزاد در تهران ,تدریس خصوصی زبان عربی کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
ایرج قادری

آقای ایرج قادری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی شنا در مشهد

مشاهده پروفایل
سعید صحبتی

آقای سعید صحبتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی شنا در تهران

مشاهده پروفایل
حسین ابراهیمی

آقای حسین ابراهیمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شنا,تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی شنا در تهران ,تدریس خصوصی زبان در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه انجمن دبیران ایران با معلمان رسمی

آقای آموزشگاه انجمن ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی زیست شناسی,تدریس خصوصی ادبیات,تدریس خصوصی ریاضی دبستان,تدریس خصوصی عربی,تدریس خصوصی ابتدایی,تدریس خصوصی ریاضی کنکور,تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک در تهران ,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی در تهران ,تدریس خصوصی ادبیات در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی دبستان در تهران ,تدریس خصوصی عربی در تهران ,تدریس خصوصی ابتدایی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان در تهران

مشاهده پروفایل
سید محمد حسین سبزپوشان

آقای سید محمد حسین س ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی,تدریس خصوصی خلبانى,تدریس خصوصی زیست شناسی آنلاین ,تدریس خصوصی خلبانى آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی مجازی ,تدریس خصوصی خلبانى مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی در تهران ,تدریس خصوصی خلبانى در تهران

مشاهده پروفایل
دکتر حامد شهبازی

آقای دکتر حامد شهباز ...

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english,تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا,تدریس خصوصی کنکور تخصصی زبان ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english آنلاین ,تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا آنلاین ,تدریس خصوصی کنکور تخصصی زبان آنلاین ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english مجازی ,تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا مجازی ,تدریس خصوصی کنکور تخصصی زبان مجازی ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english در تهران ,تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا در تهران ,تدریس خصوصی کنکور تخصصی زبان در تهران

مشاهده پروفایل
محمد یولداشی

آقای محمد یولداشی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی تیزهوشان,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی,تدریس خصوصی زیست شناسی تیزهوشان آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی تیزهوشان مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی تیزهوشان در تبريز ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی در تبريز

مشاهده پروفایل
شاهین جوانمرد

آقای شاهین جوانمرد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زمین شناسی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی,تدریس خصوصی زمین شناسی پیش دانشگاهی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی زمین شناسی پیش دانشگاهی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی مجازی ,تدریس خصوصی زمین شناسی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
سید جعفر حجازی

آقای سید جعفر حجازی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان در تهران

مشاهده پروفایل
محمد سجاد حبیب اللهی

آقای محمد سجاد حبیب ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی,تدریس خصوصی ریاضی کنکور کارشناسی,تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور کارشناسی در تهران

مشاهده پروفایل
علیرضا مددی

آقای علیرضا مددی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان,تدریس خصوصی علوم راهنمایی,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی علوم راهنمایی در تهران

مشاهده پروفایل
محمدجعفر باقری

آقای محمدجعفر باقری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آناتومی_تخصصی_پزشکی,تدریس خصوصی جنین شناسی,تدریس خصوصی بافت شناسی,تدریس خصوصی آناتومی_تخصصی_پزشکی در ساري ,تدریس خصوصی جنین شناسی در ساري ,تدریس خصوصی بافت شناسی در ساري

مشاهده پروفایل
هاله. نوروزی

خانم هاله. نوروزی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی,تدریس خصوصی زیست شناسی در تهران

مشاهده پروفایل
محمد امین سه دهی

آقای محمد امین سه ده ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد,تدریس خصوصی مشاوره کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد آنلاین ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد مجازی ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
مجتبی زارع

آقای مجتبی زارع

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبستان,تدریس خصوصی علوم دبستان,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی دبستان در زاهدان ,تدریس خصوصی علوم دبستان در زاهدان ,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه در زاهدان

مشاهده پروفایل
نعیم کاظمی

آقای نعیم کاظمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان,تدریس خصوصی دین و زندگی,تدریس خصوصی زیست کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی دین و زندگی آنلاین ,تدریس خصوصی زیست کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی دین و زندگی مجازی ,تدریس خصوصی زیست کنکور مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی دین و زندگی در تهران ,تدریس خصوصی زیست کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
امیرحسین چاوشی

آقای امیرحسین چاوشی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد,تدریس خصوصی ژنتیک کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد آنلاین ,تدریس خصوصی ژنتیک کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد مجازی ,تدریس خصوصی ژنتیک کنکور مجازی ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور در مشهد ,تدریس خصوصی زیست شناسی المپیاد در مشهد ,تدریس خصوصی ژنتیک کنکور در مشهد

مشاهده پروفایل
شاهین ارجنگ

آقای شاهین ارجنگ

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در گوهردشت,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و فوق لیسانس در گوهردشت,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی در گوهردشت

مشاهده پروفایل
آرش راثی

آقای آرش راثی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه,تدریس خصوصی زیست کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی در کرج,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه در کرج,تدریس خصوصی زیست کنکور در کرج

مشاهده پروفایل
جهانگیر شیخی

آقای جهانگیر شیخی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان,تدریس خصوصی زیست شناسی در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل