عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی کلاس نقاشی، کلاس خصوصی کلاس نقاشی و آموزشگاه کلاس نقاشی


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
بهرام الله وردی

آقای بهرام الله وردی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی پیانو کلاسیک,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی آواز کلاسیک و صداسازی پاپ,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی آواز کلاسیک و صداسازی پاپ در تهران

مشاهده پروفایل
آساره عکاشه

خانم آساره عکاشه

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی طراحی,تدریس خصوصی نقاشی,تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک,تدریس خصوصی تاریخ هنر,تدریس خصوصی کنکور هنر,تدریس خصوصی طراحی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی در تهران ,تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک در تهران ,تدریس خصوصی تاریخ هنر در تهران ,تدریس خصوصی کنکور هنر در تهران

مشاهده پروفایل
زهرا یزدانی

خانم زهرا یزدانی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی طراحی,تدریس خصوصی نقاشی,تدریس خصوصی نقاشی روی چوب,تدریس خصوصی نقاشی روی بوم,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک,تدریس خصوصی طراحی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی روی چوب در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی روی بوم در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک در تهران

مشاهده پروفایل
فرهید سری

آقای فرهید سری

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی آهنگسازی,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی ارگ,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک,تدریس خصوصی مفاهیم پایه آهنگسازی,تدریس خصوصی آهنگسازی در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی ارگ در تهران ,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی مفاهیم پایه آهنگسازی در تهران

مشاهده پروفایل
کیان صادقی

آقای کیان صادقی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی rock گیتار,تدریس خصوصی metal گیتار,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته,تدریس خصوصی آهنگسازی گیتار,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی rock گیتار در تهران ,تدریس خصوصی metal گیتار در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار تخصصی و پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی آهنگسازی گیتار در تهران

مشاهده پروفایل
هیوا صیدافکن

خانم هیوا صیدافکن

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی,تدریس خصوصی نقاشی کودکان,تدریس خصوصی نقاشی آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان در تهران

مشاهده پروفایل
پیروز فلاحی

آقای پیروز فلاحی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک,تدریس خصوصی پیانو کودکان,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی پیانو کودکان در تهران

مشاهده پروفایل
نیما احمدی سعدی

آقای نیما احمدی سعدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در شيراز ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در شيراز ,تدریس خصوصی آواز پاپ در شيراز

مشاهده پروفایل
حسین شاه طاهری

آقای حسین شاه طاهری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن,تدریس خصوصی طراحی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن در تهران

مشاهده پروفایل
سینا صادقی

آقای سینا صادقی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
ساناز سیدزاده

خانم ساناز سیدزاده

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی مدرن,تدریس خصوصی نقاشی مدرن آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن در تهران

مشاهده پروفایل
احسان اکبری

آقای احسان اکبری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی ویولن کلاسیک,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی ویولن کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
کوثر پورمعظمی

خانم کوثر پورمعظمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک عمومی,تدریس خصوصی نقاشی کودکان,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک عمومی آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک عمومی مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در سبزوار ,تدریس خصوصی فیزیک عمومی در سبزوار ,تدریس خصوصی نقاشی کودکان در سبزوار

مشاهده پروفایل
نیلوفر یزدى

خانم نیلوفر یزدى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی روی بوم,تدریس خصوصی نقاشی سیاه قلم,تدریس خصوصی نقاشی آبرنگ,تدریس خصوصی نقاشی روی بوم آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی سیاه قلم آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی آبرنگ آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی روی بوم مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی سیاه قلم مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی آبرنگ مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی روی بوم در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی سیاه قلم در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی آبرنگ در تهران

مشاهده پروفایل
مهدی ساسانی

آقای مهدی ساسانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی پیانو کلاسیک,تدریس خصوصی پیانو کلاسیک در مشهد

مشاهده پروفایل
نوید اصغریان

آقای نوید اصغریان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی اصول حسابداری,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی اصول حسابداری آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک آنلاین ,تدریس خصوصی اصول حسابداری مجازی ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک مجازی ,تدریس خصوصی اصول حسابداری در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
هدی درودیان

خانم هدی درودیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن,تدریس خصوصی طراحی در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی اکریلیک در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن در تهران

مشاهده پروفایل
بهزاد بیسادی

آقای بهزاد بیسادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی گیتار,تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی گیتار پاپ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی گیتار در تهران ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار پاپ در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران

مشاهده پروفایل
سید ادیب علوی زاده

آقای سید ادیب علوی ز ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی پتینه_کاری,تدریس خصوصی نقاشی مدرن,تدریس خصوصی پتینه_کاری آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن آنلاین ,تدریس خصوصی پتینه_کاری مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن مجازی ,تدریس خصوصی پتینه_کاری در مشهد ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن در مشهد

مشاهده پروفایل
سمیه حمیدی

خانم سمیه حمیدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی,تدریس خصوصی مجسمه سازی,تدریس خصوصی طراحی آکادمیک,تدریس خصوصی نقاشی آنلاین ,تدریس خصوصی مجسمه سازی آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی آکادمیک آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی مجازی ,تدریس خصوصی مجسمه سازی مجازی ,تدریس خصوصی طراحی آکادمیک مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی در تهران ,تدریس خصوصی مجسمه سازی در تهران ,تدریس خصوصی طراحی آکادمیک در تهران

مشاهده پروفایل
آریا نظیری

آقای آریا نظیری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گیتار الکتریک,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,تدریس خصوصی کیوبیس,تدریس خصوصی گیتار الکتریک آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک آنلاین ,تدریس خصوصی کیوبیس آنلاین ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک مجازی ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک مجازی ,تدریس خصوصی کیوبیس مجازی ,تدریس خصوصی گیتار الکتریک در تهران ,تدریس خصوصی گیتار کلاسیک در تهران ,تدریس خصوصی کیوبیس در تهران

مشاهده پروفایل
ثمین نظریات

خانم ثمین نظریات

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی کودکان,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن,تدریس خصوصی نقاشی مداد رنگی,تدریس خصوصی نقاشی کودکان در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن در تهران ,تدریس خصوصی نقاشی مداد رنگی در تهران

مشاهده پروفایل
احسان ضیافتی کافی

آقای احسان ضیافتی کا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی,تدریس خصوصی تصویرسازی,تدریس خصوصی نقاشی مدرن,تدریس خصوصی طراحی آنلاین ,تدریس خصوصی تصویرسازی آنلاین ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی مجازی ,تدریس خصوصی تصویرسازی مجازی ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن مجازی ,تدریس خصوصی طراحی در قم ,تدریس خصوصی تصویرسازی در قم ,تدریس خصوصی نقاشی مدرن در قم

مشاهده پروفایل
مهدی طاهری

آقای مهدی طاهری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی از پایه,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن,تدریس خصوصی کنکور هنر,تدریس خصوصی طراحی از پایه در اصفهان ,تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغن در اصفهان ,تدریس خصوصی کنکور هنر در اصفهان

مشاهده پروفایل