عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی شطرنج، کلاس خصوصی شطرنج و آموزشگاه شطرنج


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
فراز موقر

آقای فراز موقر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی شطرنج در ساري

مشاهده پروفایل
ارسلان نارویی

آقای ارسلان نارویی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ورزشی,تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی ورزشی در تهران ,تدریس خصوصی شطرنج در تهران

مشاهده پروفایل
زاگرس عزتی

آقای زاگرس عزتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک,تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی خلاقیت,تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک آنلاین ,تدریس خصوصی شطرنج آنلاین ,تدریس خصوصی خلاقیت آنلاین ,تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک مجازی ,تدریس خصوصی شطرنج مجازی ,تدریس خصوصی خلاقیت مجازی ,تدریس خصوصی هنر و خلاقیت مادر و کودک در گوهردشت,تدریس خصوصی شطرنج در گوهردشت,تدریس خصوصی خلاقیت در گوهردشت

مشاهده پروفایل
اندیشه خلاق

اندیشه خلاق

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی شطرنج,دوره آموزشی مشاوره آموزشی,دوره آموزشی شطرنج در تهران ,دوره آموزشی مشاوره آموزشی در تهران

مشاهده پروفایل
کانون شهید فهمیده کرج

کانون شهید فهمی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی زبان انگلیسی,دوره آموزشی شطرنج,دوره آموزشی زبان انگلیسی در حسن آباد,دوره آموزشی شطرنج در حسن آباد

مشاهده پروفایل
-- پرهام

آقای -- پرهام

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی شطرنج در تهران

مشاهده پروفایل
اسماعیل حسینی پور

آقای اسماعیل حسینی پ ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انگلیسی,تدریس خصوصی رباتیک,تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی انگلیسی در اهواز ,تدریس خصوصی رباتیک در اهواز ,تدریس خصوصی شطرنج در اهواز

مشاهده پروفایل
مجید مهاجر

آقای مجید مهاجر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی شطرنج در تهران

مشاهده پروفایل
ناصر سیادت

آقای ناصر سیادت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی شطرنج,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی شطرنج در تهران

مشاهده پروفایل