عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، کلاس خصوصی شیمی دبیرستان و آموزشگاه شیمی دبیرستان


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
ساسان اسماعیل پور

آقای ساسان اسماعیل پ ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی2,تدریس خصوصی شیمی3,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی المپیاد,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی2 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی3 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تهران

مشاهده پروفایل
سعید تیزرو

آقای سعید تیزرو

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تهران

مشاهده پروفایل
زهرا یزدانی(صنعتی اصفهان)

خانم زهرا یزدانی(صنع ...

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی ریاضی دهم,تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در اصفهان ,تدریس خصوصی ریاضی دهم در اصفهان

مشاهده پروفایل
همایون امیری

آقای همایون امیری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی کنکور مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در اهواز ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در اهواز

مشاهده پروفایل
بهنام طهماسبی ( دانشجوی دکتری شیمی آلی دنشگاه تهران)

آقای بهنام طهماسبی ( ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
ساناز فیض بخش

خانم ساناز فیض بخش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
سید محمد شجاعی

آقای سید محمد شجاعی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی انتقال حرارت و ترمودینامیک,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی انتقال حرارت و ترمودینامیک در تهران

مشاهده پروفایل
دکتر داریوش فلاح

آقای دکتر داریوش فلا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
رؤیا رسا

خانم رؤیا رسا

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی فیزیک آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک در بندرعباس ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در بندرعباس ,تدریس خصوصی ریاضیات در بندرعباس

مشاهده پروفایل
محمد حسن فخاری

آقای محمد حسن فخاری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دهم آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی کنکور مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دهم مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در يزد ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در يزد ,تدریس خصوصی شیمی دهم در يزد

مشاهده پروفایل
علیرضا سنگ تراش قمی

آقای علیرضا سنگ تراش ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
عباس آقابزرگی

آقای عباس آقابزرگی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی در شيراز ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در شيراز

مشاهده پروفایل
مهرداد فلاح

آقای مهرداد فلاح

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
هادی کاتبی

آقای هادی کاتبی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در فريدن ,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی در فريدن ,تدریس خصوصی ریاضیات در فريدن

مشاهده پروفایل
حمید رضا جلالی فراهانی

آقای حمید رضا جلالی ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
زهرا جان نثاری

خانم زهرا جان نثاری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی در اصفهان

مشاهده پروفایل
شجاع امیدآرا

آقای شجاع امیدآرا

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبستان,تدریس خصوصی علوم تجربی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضی دبستان در تهران ,تدریس خصوصی علوم تجربی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
پروین جمالی

خانم پروین جمالی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کنکور ارشد,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در ابهر ,تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان در ابهر ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی کنکور ارشد در ابهر

مشاهده پروفایل
عمادالدین امین

آقای عمادالدین امین

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی تجزیه,تدریس خصوصی شیمی عمومی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی تجزیه در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی عمومی در اصفهان

مشاهده پروفایل
محمد طالبی

آقای محمد طالبی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی فیزیک3,تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک3 آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک3 مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک3 در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
مسعود تقی نیا

آقای مسعود تقی نیا

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در رشت ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در رشت ,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در رشت

مشاهده پروفایل
عطا موسوی

آقای عطا موسوی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تبريز ,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در تبريز ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تبريز

مشاهده پروفایل
سمیه نادری

خانم سمیه نادری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در سنندج

مشاهده پروفایل
محمد صادق عقیلی

آقای محمد صادق عقیلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در اصفهان

مشاهده پروفایل
X