عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی شیمی متوسطه، کلاس خصوصی شیمی متوسطه و آموزشگاه شیمی متوسطه


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
ساسان اسماعیل پور

آقای ساسان اسماعیل پ ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی2,تدریس خصوصی شیمی3,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی المپیاد,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی2 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی3 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تهران

مشاهده پروفایل
سعدا اسعدی

خانم سعدا اسعدی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی مورتیمر,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی عمومی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در کرج,تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرج,تدریس خصوصی شیمی مورتیمر در کرج,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در کرج,تدریس خصوصی شیمی عمومی در کرج

مشاهده پروفایل
مهندس عرفان نریمانی

آقای مهندس عرفان نری ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در شيراز ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در شيراز ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در شيراز

مشاهده پروفایل
محمدرضا یعقوبی

آقای محمدرضا یعقوبی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی کنکور,تدریس خصوصی مهندسی مکانیک,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی مهندسی مکانیک در تهران

مشاهده پروفایل
آرزو لطیفی

خانم آرزو لطیفی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان مجازی ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در تهران

مشاهده پروفایل
نیلوفر صفری

خانم نیلوفر صفری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی در مشهد ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در مشهد ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در مشهد

مشاهده پروفایل
امید حسینی

آقای امید حسینی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه,تدریس خصوصی شیمی متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه در تهران

مشاهده پروفایل
صراف پور (شیمی)

آقای صراف پور (شیمی)

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی مورتیمر,تدریس خصوصی شیمی عمومی,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی مورتیمر در تهران ,تدریس خصوصی شیمی عمومی در تهران

مشاهده پروفایل
سید حامد موسوی

آقای سید حامد موسوی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در قم ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در قم ,تدریس خصوصی شیمی دهم در قم

مشاهده پروفایل
حمید سلیمان زاده

آقای حمید سلیمان زاد ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی زبان تخصصی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تبريز ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تبريز ,تدریس خصوصی زبان تخصصی در تبريز

مشاهده پروفایل
سارا خسروی فرد

خانم سارا خسروی فرد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه,تدریس خصوصی زیست کنکور,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی زیست کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تهران

مشاهده پروفایل
هومن قنواتی

آقای هومن قنواتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه در تهران

مشاهده پروفایل
پریسا پژوه

خانم پریسا پژوه

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی عمومی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در كرمانشاه ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در كرمانشاه ,تدریس خصوصی شیمی عمومی در كرمانشاه

مشاهده پروفایل
امین ملکی

آقای امین ملکی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی,تدریس خصوصی طراحی رآکتورهای شیمیایی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی رآکتورهای شیمیایی آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه مجازی ,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی مجازی ,تدریس خصوصی طراحی رآکتورهای شیمیایی مجازی ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی طراحی رآکتورهای شیمیایی در تهران

مشاهده پروفایل
مهسا حق نژاد

خانم مهسا حق نژاد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در تهران

مشاهده پروفایل
محمد صادق رمضانی

آقای محمد صادق رمضان ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی آلی,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در اصفهان ,تدریس خصوصی شیمی آلی در اصفهان

مشاهده پروفایل
هاجر مجیدی

خانم هاجر مجیدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در شهر جدید اندیشه,تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان در شهر جدید اندیشه,تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان در شهر جدید اندیشه

مشاهده پروفایل
دکتر مژده شعبانی

خانم دکتر مژده شعبان ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی معدنی,تدریس خصوصی نرم افزار شیمی محاسباتی گوسین,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی معدنی در تهران ,تدریس خصوصی نرم افزار شیمی محاسباتی گوسین در تهران

مشاهده پروفایل
سمیه خالدیان

خانم سمیه خالدیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در سنندج ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در سنندج ,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه در سنندج

مشاهده پروفایل
زانیار زمانی

آقای زانیار زمانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی المپیاد شیمی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد شیمی در تهران

مشاهده پروفایل
X