عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی المپیاد نجوم، کلاس خصوصی المپیاد نجوم و آموزشگاه المپیاد نجوم


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
دکتر حسین مصحفی

آقای دکتر حسین مصحفی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی,تدریس خصوصی المپیاد نجوم,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تهران

مشاهده پروفایل
عمید مقصودی

آقای عمید مقصودی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی تجربی,تدریس خصوصی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی المپیاد نجوم,تدریس خصوصی ریاضی تجربی در تهران ,تدریس خصوصی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تهران

مشاهده پروفایل
نیما (حسین) محبوبی

آقای نیما (حسین) محب ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک کنکور,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد,تدریس خصوصی المپیاد نجوم,تدریس خصوصی فیزیک کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد آنلاین ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک کنکور مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد مجازی ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک کنکور در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تهران

مشاهده پروفایل
نعمت الله فرهادی

آقای نعمت الله فرهاد ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد,تدریس خصوصی المپیاد نجوم,تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تهران

مشاهده پروفایل