عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر، کلاس خصوصی المپیاد کامپیوتر و آموزشگاه المپیاد کامپیوتر


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
علی محمد فرجی

آقای علی محمد فرجی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی برنامه نویسی,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
ابوذر شیرازی

آقای ابوذر شیرازی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی1 دانشگاه,تدریس خصوصی المپیاد ریاضی,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر,تدریس خصوصی ریاضی1 دانشگاه در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
سعیدرضا علیپورفرد

آقای سعیدرضا علیپورف ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی الگوریتم,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر,تدریس خصوصی طراحی الگوریتم در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل