عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی کارآفرینی، کلاس خصوصی کارآفرینی و آموزشگاه کارآفرینی


آموزشگاه بهار

آموزشگاه بهار

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی مدیریت مالی,دوره آموزشی مدیریت بازرگانی,دوره آموزشی مدیریت,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک,دوره آموزشی منابع انسانی,دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی,دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت,دوره آموزشی رفتار_سازمانی,دوره آموزشی مدیریت فروش,دوره آموزشی برندینگ,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک,دوره آموزشی mba,دوره آموزشی بازاریابی_مجازی,دوره آموزشی برنامه ریزی گردشگری,دوره آموزشی DBA,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی مدیریت مالی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت بازرگانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت در تهران ,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در تهران ,دوره آموزشی منابع انسانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در تهران ,دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت در تهران ,دوره آموزشی رفتار_سازمانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت فروش در تهران ,دوره آموزشی برندینگ در تهران ,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در تهران ,دوره آموزشی mba در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی_مجازی در تهران ,دوره آموزشی برنامه ریزی گردشگری در تهران ,دوره آموزشی DBA در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
محمد رضا بخشایش

آقای محمد رضا بخشایش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در يزد ,تدریس خصوصی کارآفرینی در يزد ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در يزد

مشاهده پروفایل
مهدی فریمانی

آقای مهدی فریمانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_ در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل