عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی کارآفرینی، کلاس خصوصی کارآفرینی و آموزشگاه کارآفرینی


آموزشگاه بهار

آموزشگاه بهار

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی مدیریت مالی,دوره آموزشی مدیریت بازرگانی,دوره آموزشی مدیریت,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک,دوره آموزشی منابع انسانی,دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی,دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت,دوره آموزشی رفتار سازمانی,دوره آموزشی مدیریت فروش,دوره آموزشی برندینگ,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک,دوره آموزشی mba,دوره آموزشی بازاریابی_مجازی,دوره آموزشی برنامه ریزی گردشگری,دوره آموزشی DBA,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی مدیریت مالی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت بازرگانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت در تهران ,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در تهران ,دوره آموزشی منابع انسانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در تهران ,دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت در تهران ,دوره آموزشی رفتار سازمانی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت فروش در تهران ,دوره آموزشی برندینگ در تهران ,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در تهران ,دوره آموزشی mba در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی_مجازی در تهران ,دوره آموزشی برنامه ریزی گردشگری در تهران ,دوره آموزشی DBA در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
محمد رضا بخشایش

آقای محمد رضا بخشایش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در يزد ,تدریس خصوصی کارآفرینی در يزد ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در يزد

مشاهده پروفایل
مهدی فریمانی

آقای مهدی فریمانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_ در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
ابوالفضل گلی

آقای ابوالفضل گلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مدیریت در قم ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در قم

مشاهده پروفایل
سید محمد حسینی

آقای سید محمد حسینی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
رضا منوچهری راد

آقای رضا منوچهری راد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی آمار و روش تحقیق,تدریس خصوصی methodology,تدریس خصوصی _entrepreneurship,تدریس خصوصی مقاله نویسی در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران ,تدریس خصوصی آمار و روش تحقیق در تهران ,تدریس خصوصی methodology در تهران ,تدریس خصوصی _entrepreneurship در تهران

مشاهده پروفایل
بهاره مهدی

خانم بهاره مهدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی مدیریت و فناوری اطلاعات IT,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت و فناوری اطلاعات IT در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
-- مجتمع کارآفرینی جوان

آقای -- مجتمع کارآفر ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی تلقیح مصنوعی شترمرغ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در مشهد ,تدریس خصوصی کارآفرینی تلقیح مصنوعی شترمرغ در مشهد

مشاهده پروفایل
-- احمدی

آقای -- احمدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
ایمان عبدی

آقای ایمان عبدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی راه اندازی کسب و کار,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران ,تدریس خصوصی راه اندازی کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل
رها وزیری

خانم رها وزیری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی الکترونیک,تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مستند سازی iso,تدریس خصوصی الکترونیک در سنندج ,تدریس خصوصی مقاله نویسی در سنندج ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در سنندج ,تدریس خصوصی مستند سازی iso در سنندج

مشاهده پروفایل
حامد حیدری

آقای حامد حیدری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی,تدریس خصوصی مشاور تربیتی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی در اهواز ,تدریس خصوصی مشاور تربیتی در اهواز ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اهواز

مشاهده پروفایل
سیدمحمد میرمهدی

آقای سیدمحمد میرمهدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی قران,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در کهک,تدریس خصوصی قران در کهک

مشاهده پروفایل
سید مجتبی جباری

آقای سید مجتبی جباری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در آمل

مشاهده پروفایل
حمید منصورفر

آقای حمید منصورفر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی,تدریس خصوصی مبانی سازمان و مدیریت,تدریس خصوصی مدیریت رفتار سازمانی,تدریس خصوصی برنامه ریزی استراتژیک,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی در اروميه ,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی در اروميه ,تدریس خصوصی مبانی سازمان و مدیریت در اروميه ,تدریس خصوصی مدیریت رفتار سازمانی در اروميه ,تدریس خصوصی برنامه ریزی استراتژیک در اروميه

مشاهده پروفایل
امیر حشمت

آقای امیر حشمت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی بازاریابی,تدریس خصوصی مدیریت_بازاریابی,تدریس خصوصی مدلسازی مشاغل,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,تدریس خصوصی مدیریت در اصفهان ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اصفهان ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اصفهان ,تدریس خصوصی بازاریابی در اصفهان ,تدریس خصوصی مدیریت_بازاریابی در اصفهان ,تدریس خصوصی مدلسازی مشاغل در اصفهان ,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در اصفهان ,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در اصفهان

مشاهده پروفایل
امیر تقوی جو

آقای امیر تقوی جو

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی سی شارپ #c برنامه نویسی ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کامپیوتر مقدماتی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اروميه ,تدریس خصوصی مقاله نویسی در اروميه ,تدریس خصوصی سی شارپ #c برنامه نویسی در اروميه ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی کامپیوتر مقدماتی در اروميه

مشاهده پروفایل