عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار، کلاس خصوصی مشاوره کسب و کار و آموزشگاه مشاوره کسب و کار


فنون سخنوری

فنون سخنوری

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی فن بیان,دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار,دوره آموزشی بازاریابی,دوره آموزشی گویندگی و فن بیان,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار,دوره آموزشی مذاکره,دوره آموزشی فن بیان در تهران ,دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی گویندگی و فن بیان در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران ,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار در تهران ,دوره آموزشی مذاکره در تهران

مشاهده پروفایل
مدیر سبز

مدیر سبز

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی مدیریت,دوره آموزشی بازاریابی,دوره آموزشی تهیه برنامه بازاریابی,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار,دوره آموزشی مدیریت در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی تهیه برنامه بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی مدیریت_بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران ,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه مهارت زندگی

آموزشگاه مهارت ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی مهارتهای زندگی,دوره آموزشی مهارت فرزندپروری,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار,دوره آموزشی مهارتهای زندگی در تهران ,دوره آموزشی مهارت فرزندپروری در تهران ,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل
محمد رضا بخشایش

آقای محمد رضا بخشایش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در يزد ,تدریس خصوصی کارآفرینی در يزد ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در يزد

مشاهده پروفایل
مهندس مهسا صفری

خانم مهندس مهسا صفری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و خانوادگی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و خانوادگی در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل
حمیدرضا پیله ور

آقای حمیدرضا پیله ور

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت استراتژیک,تدریس خصوصی مدیریت_بازاریابی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی مدیریت استراتژیک در قزوين ,تدریس خصوصی مدیریت_بازاریابی در قزوين ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در قزوين

مشاهده پروفایل
مهدی اقبال مجد

آقای مهدی اقبال مجد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت استراتژیک,تدریس خصوصی BPMSمدیریت فرایندهای کسب و کار,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی مدیریت استراتژیک در تهران ,تدریس خصوصی BPMSمدیریت فرایندهای کسب و کار در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل