عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl، کلاس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl و آموزشگاه آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl


فاطمه مصلحی

خانم فاطمه مصلحی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop آنلاین ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl آنلاین ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop مجازی ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl مجازی ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
مهدی مختاری

آقای مهدی مختاری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
مریم جاماسبی

خانم مریم جاماسبی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی اتوکد autocad نرم افزار,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی فتو_شاپ,تدریس خصوصی اتوکد autocad نرم افزار در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی فتو_شاپ در تهران

مشاهده پروفایل
مجتمع آموزشی جهش رایانه

مجتمع آموزشی جه ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی برنامه نویسی,دوره آموزشی شبکه,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,دوره آموزشی برنامه نویسی در تهران ,دوره آموزشی شبکه در تهران ,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه کامپیوتر پایا

آموزشگاه کامپیو ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,دوره آموزشی کامپیوتر و مهارتها,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,دوره آموزشی کامپیوتر و مهارتها در تهران

مشاهده پروفایل
اردشیر سادات

آقای اردشیر سادات

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
فرزان کاردان

آقای فرزان کاردان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی visual Basic - vb برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 ,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl آنلاین ,تدریس خصوصی visual Basic - vb برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات آنلاین ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl مجازی ,تدریس خصوصی visual Basic - vb برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات مجازی ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی visual Basic - vb برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات در تهران

مشاهده پروفایل
پری پرداده

خانم پری پرداده

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی تایپ ده انگشتی,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی تایپ ده انگشتی در تهران

مشاهده پروفایل
مصطفی شالچیان

آقای مصطفی شالچیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ایندیزاین indesign ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی ایندیزاین indesign در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
زهرا یزدانی

خانم زهرا یزدانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی excel اکسل ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در اصفهان ,تدریس خصوصی excel اکسل در اصفهان ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در اصفهان

مشاهده پروفایل
مهرنوش رفیعی

خانم مهرنوش رفیعی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در کرج,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در کرج,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری در کرج

مشاهده پروفایل
نسرین اقدم

خانم نسرین اقدم

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی متره و برآورد,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی متره و برآورد در تهران

مشاهده پروفایل
سعید سیدعسگری

آقای سعید سیدعسگری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی اینترنت,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی اینترنت در تهران ,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
حامد باقری

آقای حامد باقری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
پریسا صادقی

خانم پریسا صادقی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انگلیسی کنکور,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی تایپ ده انگشتی,تدریس خصوصی انگلیسی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی تایپ ده انگشتی در تهران

مشاهده پروفایل
فائزه آقائی

خانم فائزه آقائی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار msproject,تدریس خصوصی primavera پریماورا,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار msproject در تهران ,تدریس خصوصی primavera پریماورا در تهران

مشاهده پروفایل
سهیلا قبادی پویا

خانم سهیلا قبادی پوی ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نرم افزار,تدریس خصوصی طراحی وب سایت,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی نرم افزار در تهران ,تدریس خصوصی طراحی وب سایت در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران

مشاهده پروفایل
جمشید خاکسار

آقای جمشید خاکسار

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی excel اکسل پیشرفته,تدریس خصوصی طراحی بانک اطلاعاتی با استفاده از اکسس,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در آبسرد,تدریس خصوصی excel اکسل پیشرفته در آبسرد,تدریس خصوصی طراحی بانک اطلاعاتی با استفاده از اکسس در آبسرد

مشاهده پروفایل
حمید نیکبخت

آقای حمید نیکبخت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی ریاضی دبستان,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی ساخت وبلاگ,تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان ,تدریس خصوصی فیزیک در اصفهان ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در اصفهان ,تدریس خصوصی ریاضی دبستان در اصفهان ,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی در اصفهان ,تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان در اصفهان ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در اصفهان ,تدریس خصوصی ساخت وبلاگ در اصفهان

مشاهده پروفایل
ایرج تیموری

آقای ایرج تیموری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی مبانی کامپیوتر,تدریس خصوصی visual Basic برنامه نویسی ویژوال بیسیک ,تدریس خصوصی زبان در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی مبانی کامپیوتر در تهران ,تدریس خصوصی visual Basic برنامه نویسی ویژوال بیسیک در تهران

مشاهده پروفایل
مهدی بیاتی نوا

آقای مهدی بیاتی نوا

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی فتوشاپ حرفه ای photoshop ,تدریس خصوصی کورل دراو Corel Draw در قم ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در قم ,تدریس خصوصی فتوشاپ حرفه ای photoshop در قم

مشاهده پروفایل
امید قربانی

آقای امید قربانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی excel اکسل ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی حسابداری حقوق و دستمزد,تدریس خصوصی مدیزیت_ رفتار _سازمانی,تدریس خصوصی مدیریت منابع انسانی,تدریس خصوصی قوانین_مالیاتی,تدریس خصوصی قوانین_بیمه,تدریس خصوصی کاربرد کامپیوتر,تدریس خصوصی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته,تدریس خصوصی امورقراردادها وپیمان,تدریس خصوصی excel اکسل در تهران ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در تهران ,تدریس خصوصی حسابداری حقوق و دستمزد در تهران ,تدریس خصوصی مدیزیت_ رفتار _سازمانی در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت منابع انسانی در تهران ,تدریس خصوصی قوانین_مالیاتی در تهران ,تدریس خصوصی قوانین_بیمه در تهران ,تدریس خصوصی کاربرد کامپیوتر در تهران ,تدریس خصوصی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی امورقراردادها وپیمان در تهران

مشاهده پروفایل
مهدی حسامی

آقای مهدی حسامی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی طراحی وب سایت,تدریس خصوصی طراحی وب سایت,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,تدریس خصوصی mysql,تدریس خصوصی icdl1 آی سی دی ال مقدماتی,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر,تدریس خصوصی برنامه نویسی php و mysql طراحی صفحات وب,تدریس خصوصی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته,تدریس خصوصی طراحی وب سایت در زنجان ,تدریس خصوصی طراحی وب سایت در زنجان ,تدریس خصوصی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در زنجان ,تدریس خصوصی mysql در زنجان ,تدریس خصوصی icdl1 آی سی دی ال مقدماتی در زنجان ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب در زنجان ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر در زنجان ,تدریس خصوصی برنامه نویسی php و mysql طراحی صفحات وب در زنجان ,تدریس خصوصی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته در زنجان

مشاهده پروفایل
شاهناظریان

شاهناظریان

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl,دوره آموزشی قوانین_برگزاری_مناقصه,دوره آموزشی قوانین_شرکت_در مناقصه,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl در آبسرد,دوره آموزشی قوانین_برگزاری_مناقصه در آبسرد,دوره آموزشی قوانین_شرکت_در مناقصه در آبسرد

مشاهده پروفایل