دوره و کلاس آموزشی درس ریاضی

دوره و کلاس آموزشی درس ریاضی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

تدریس مفهومی ریاضیات پنجم و ششم و ه ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/30 الی 1398/9/28
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 40000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/12/14
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی هفتم

تاریخ برگزاری: 1398/7/13 الی 1398/9/30
هزینه: 799000 » 703200 تومان (%12)
پیش ثبت نام: 42200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تست ریاضی ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/1 الی 1398/10/1
هزینه: 1600000 تومان
پیش ثبت نام: 128000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پشتیبانی آنلاین درس ریاضی

تاریخ برگزاری: 1396/1/15 الی 1400/1/16
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحص ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1403/11/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس دروس فیزیک،ریاضی و آمار دبیرس ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/12 الی 1400/10/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی فشرده مرور ریاضیات ششم ، هفت ...

تاریخ برگزاری: 1398/6/1 الی 1398/7/19
هزینه: 600000 » 480000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 38400 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم ریاضی (15 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/7/10
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دهم جمع بندی و حل مسئله و نمو ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/20 الی 1397/10/10
هزینه: 140000 » 133000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10700 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل ریاضی نهم برای تقویت پایه ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/16 الی 1397/7/30
هزینه: 280000 » 252000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 20200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره و یادآوری کامل مباحث ریاضی نهم ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/29 الی 1397/7/29
هزینه: 75000 » 37500 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل ریاضی هشتم برای تقویت پای ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/21 الی 1397/6/31
هزینه: 280000 » 252000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 20200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/12/20
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/6/3
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات ورودی مقطع دهم مدار ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/25
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 27200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1398/2/31
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات نهایی ریاضی نهم

تاریخ برگزاری: 1397/2/25 الی 1397/2/28
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 28000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترکیبیات در 3 دقیقه! و آنلاین

تاریخ برگزاری: 1396/8/14 الی 1396/8/27
هزینه: 20000 » 0 تومان (%100)
پیش ثبت نام: 0 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش آنلاین مشتق(ریاضی تجربی کنکور ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/28 الی 1396/7/28
هزینه: 20000 » 10000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره های تابستانه ریاضیات فقط با 30 ...

تاریخ برگزاری: 1396/5/19 الی 1396/6/30
هزینه: 120000 » 30000 تومان (%75)
پیش ثبت نام: 2400 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی تقویتی هفتم ، هشتم ، نهم

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

خصوصی ریاضی ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیات تجربی طبق کتاب جامع مهر و م ...

تاریخ برگزاری: 1395/7/1 الی 1396/4/31
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 100000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیات تجربی با کتاب مهر و ماه - ج ...

تاریخ برگزاری: 1395/7/1 الی 1396/4/31
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آماده سازی ریاضی کنکور تجربی 9 ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/2 الی 1397/2/16
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 156000 تومان
مشاهده و ثبت نام

صفر تا صد فیزیک و ریاضی کنکور در با ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/5 الی 1398/6/25
هزینه: 1250000 » 1000000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات 1)

تاریخ برگزاری: 1398/3/8 الی 1398/3/9
هزینه: 280000 » 266000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 16000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس رفع اشکال ریاضی دهم

تاریخ برگزاری: 1398/2/30 الی 1398/2/31
هزینه: 126800 » 120500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 7300 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی و ارائه نمونه سوالات احتما ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/28 الی 1398/2/30
هزینه: 195000 » 185300 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 11200 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیات کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/12/1 الی 1398/3/31
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فشرده راه حل های کنکوری و روشه ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/6 الی 1398/3/27
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیتو 70 بزن

تاریخ برگزاری: 1397/8/14 الی 1397/10/17
هزینه: 290000 تومان
پیش ثبت نام: 29000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مثلثات کنکور در 10 جلسه

تاریخ برگزاری: 1397/8/10 الی 1397/9/2
هزینه: 230000 » 207000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 12500 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مفهومی ریاضیات

تاریخ برگزاری: 1397/7/30 الی 1398/3/13
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آنلاین ریاضی ویژه کنکور 98 تجر ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/28 الی 1398/3/30
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل درس و تست ریاضی دهم، آماد ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/27 الی 1397/10/5
هزینه: 250000 » 125000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش دروس

تاریخ برگزاری: 1397/7/15 الی 1398/6/1
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم در صادقیه

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم در ونک

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 320000 تومان
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی یازدهم تجربی در خیابان ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی دهم در خیابان مطهری

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام
x