دوره و کلاس آموزشی درس فرم موسیقی

دوره و کلاس آموزشی درس فرم موسیقی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

دوره آموزش تخصصی مربیگری موسیقی کود ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/18 الی 1398/10/5
هزینه: 950000 تومان
پیش ثبت نام: 57000 تومان
مشاهده و ثبت نام

موسیقی

تاریخ برگزاری: 1398/4/1 الی 1398/6/31
هزینه: 160000 تومان
پیش ثبت نام: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش موسیقی

تاریخ برگزاری: 1397/8/5 الی 1397/11/5
هزینه: 160000 » 144000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 8700 تومان
مشاهده و ثبت نام

طراحی صدا و موسیقی الکترونیک

تاریخ برگزاری: 1397/6/27 الی 1397/9/11
هزینه: 4000000 تومان
پیش ثبت نام: 240000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی ساز ویولن بر اساس متد ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/25 الی 1397/12/29
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش موسیقی و حرکات آیینی آذربایجا ...

تاریخ برگزاری: 1396/12/15 الی 1397/3/20
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مبانی موسیقی ، سلفژ و نوازندگ ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/10 الی 1396/12/29
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

MALP1 / فلسفه کاربردی موسیقی

تاریخ برگزاری: 1396/9/14 الی 1396/12/14
هزینه: 1200000 » 1080000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 64800 تومان
مشاهده و ثبت نام

وبینار آشنایی با مبانی موسیقی کودک ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/25 الی 1396/6/27
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس خصوصی موسیقی شهریور 96

تاریخ برگزاری: 1396/6/4 الی 1396/6/31
هزینه: 40000 تومان
پیش ثبت نام: 2400 تومان
مشاهده و ثبت نام

تئوری موسیقی

تاریخ برگزاری: 1396/6/1 الی 1396/12/29
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام

سه تار،تئوری موسیقی،آواز ایرانی و پ ...

تاریخ برگزاری: 1396/1/15 الی 1396/4/15
هزینه: 480000 تومان
پیش ثبت نام: 28800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کانال سلفژ، دیکته، توری موسیقی ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 950000 » 902500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 54200 تومان
مشاهده و ثبت نام
x