دوره و کلاس آموزشی درس آمار

دوره و کلاس آموزشی درس آمار

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحص ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1403/11/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس دروس فیزیک،ریاضی و آمار دبیرس ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/12 الی 1400/10/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

spss با رویکرد تحلیل فصل چهارم

تاریخ برگزاری: 1398/8/2 الی 1398/8/3
هزینه: 140000 » 126000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 7600 تومان
مشاهده و ثبت نام

ایلتس

تاریخ برگزاری: 1398/7/25 الی 1398/7/25
هزینه: 120000 » 96000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 5800 تومان
مشاهده و ثبت نام

اموزش اکسل پیشرفته

تاریخ برگزاری: 1397/6/1 الی 1397/6/31
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش روش تهیه پایان نامه های علوم ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/16 الی 1397/5/31
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش جامع GIS

تاریخ برگزاری: 1397/4/28 الی 1397/4/29
هزینه: 400000 » 280000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

شبکه های کامپیوتری - سیسکو CCNA

تاریخ برگزاری: 1397/3/31 الی 1397/5/5
هزینه: 1000000 » 900000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 54000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

تاریخ برگزاری: 1396/10/1 الی 1396/12/29
هزینه: 990000 تومان
پیش ثبت نام: 59400 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ریاضی هفتم ، هشتم ، نهم ، ریاض ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/22 الی 1396/12/29
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیات (کلیه دروس ریاضی) کنکور تجر ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/1 الی 1396/12/15
هزینه: 950000 تومان
پیش ثبت نام: 57000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تخصصی اکسل نینجا

تاریخ برگزاری: 1396/5/6 الی 1396/5/27
هزینه: 370000 تومان
پیش ثبت نام: 22200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه تخصصی فناوری اطلاعات برای مد ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/31 الی 1396/7/28
هزینه: 1500000 » 1350000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 81000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه آموزش اقتصاد سنجی

تاریخ برگزاری: 1396/3/1 الی 1396/3/31
هزینه: 480000 » 360000 تومان (%25)
پیش ثبت نام: 21600 تومان
مشاهده و ثبت نام

تیزهوشان

تاریخ برگزاری: 1396/1/1 الی 1396/2/14
هزینه: 600000 » 480000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 28800 تومان
مشاهده و ثبت نام

اکسل پیشرفته

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 300 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزش نرم افزار SPSS

تاریخ برگزاری: 1395/10/16 الی 1395/10/17
هزینه: 210000 تومان
پیش ثبت نام: 12600 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس تمامی مباحث مربوط به ریاضیات ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/25 الی 1395/4/31
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

انجام پایان نامه ارشد | تحلیل آماری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/3 الی 1395/6/21
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
x