دوره و کلاس آموزشی درس شنا

دوره و کلاس آموزشی درس شنا

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

کنکور عربی

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/10/30
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کنکور زبان و ادبیات فارسی

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/10/30
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی آزمون پیوستن به همسر سفارت ه ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/25 الی 1398/12/28
هزینه: 699000 تومان
پیش ثبت نام: 42000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آب درمانی وحرکات اصلاحی خصوصی و نیم ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس خصوصی و نیمه خصوصی چربی سوزی د ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی شنا در منز ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مجازی زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1398/8/1 الی 1398/12/29
هزینه: 900000 تومان
پیش ثبت نام: 117000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مجازی مکالمه هندی

تاریخ برگزاری: 1398/8/1 الی 1398/12/29
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 13000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش آنلاین گیتار الکتریک

تاریخ برگزاری: 1398/8/5 الی 1399/3/1
هزینه: 330000 » 297000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 17900 تومان
مشاهده و ثبت نام

بزرگترین سمینار زبان انگلیسی رایگان ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/26 الی 1398/12/28
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

جشن استاد سلام

تاریخ برگزاری: 1398/5/17 الی 1399/5/17
هزینه: 25000 » 25000 تومان (%1)
پیش ثبت نام: 25000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زبان انگلیسی کودکان و مهد زبان

تاریخ برگزاری: 1398/5/1 الی 1398/12/1
هزینه: 230000 » 218500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 13200 تومان
مشاهده و ثبت نام

DBA

تاریخ برگزاری: 1397/10/27 الی 1398/10/27
هزینه: 8000000 تومان
پیش ثبت نام: 480000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پشتیبانی آنلاین درس ریاضی

تاریخ برگزاری: 1396/1/15 الی 1400/1/16
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحص ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1403/11/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش اکسل تخصصی و حرفه ای از راه د ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1400/10/30
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس دروس فیزیک،ریاضی و آمار دبیرس ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/12 الی 1400/10/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم ریاضی (15 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/7/10
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم تجربی (13 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/6/30
هزینه: 650000 تومان
پیش ثبت نام: 52000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پکیج آنلاین 15 جلسه ای مکالمه روان ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/21 الی 1397/8/24
هزینه: 700000 تومان
پیش ثبت نام: 56000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/12/20
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات ورودی مقطع دهم مدار ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/25
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 27200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1398/2/31
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه آموزشی مکالمه(مهارتهای گفت و ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/2 الی 1396/11/2
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 20000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آموزش خصوصی و نیمه خصوصی یوگا ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/7/30
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کمپ نوروزی icdl مهارتهای هفتگانه کا ...

تاریخ برگزاری: 1398/1/5 الی 1398/1/9
هزینه: 350000 » 245000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی اصول طراحی پایگاه داده ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/17 الی 1396/7/2
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 32500 تومان
مشاهده و ثبت نام

spss با رویکرد تحلیل فصل چهارم

تاریخ برگزاری: 1398/8/2 الی 1398/8/3
هزینه: 140000 » 126000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 7600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی آموزش تخصصی (مربیگری پاپیه م ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/18 الی 1398/8/9
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی پایتون به همراه مثالها ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/1 الی 1398/7/12
هزینه: 390000 تومان
پیش ثبت نام: 23400 تومان
مشاهده و ثبت نام

مکاتبات بازرگانی انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1398/6/7 الی 1398/6/22
هزینه: 189000 » 153100 تومان (%19)
پیش ثبت نام: 9200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کارگاه قوی تر از بهانه ها

تاریخ برگزاری: 1398/5/27 الی 1398/5/27
هزینه: 70000 » 49000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزش Asp.Net Core 2 از مقدمات ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/18 الی 1398/7/4
هزینه: 600000 » 540000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 32400 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناشی کنکور

تاریخ برگزاری: 1398/5/12 الی 1398/5/31
هزینه: 414000 تومان
پیش ثبت نام: 24900 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک 3 تجربی (فیزیک دوازدهم تجربی)

تاریخ برگزاری: 1398/5/2 الی 1398/6/20
هزینه: 1400000 » 1260000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 75600 تومان
مشاهده و ثبت نام

طراحی فیگوراتیو

تاریخ برگزاری: 1398/4/28 الی 1398/5/25
هزینه: 500000 » 450000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات 1)

تاریخ برگزاری: 1398/3/8 الی 1398/3/9
هزینه: 280000 » 266000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 16000 تومان
مشاهده و ثبت نام

Network plus

تاریخ برگزاری: 1398/2/1 الی 1398/2/31
هزینه: 600000 » 540000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 32400 تومان
مشاهده و ثبت نام

Network Plus

تاریخ برگزاری: 1398/1/23 الی 1398/2/27
هزینه: 250000 » 200000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 26000 تومان
مشاهده و ثبت نام

+Network

تاریخ برگزاری: 1397/12/1 الی 1398/1/28
هزینه: 250000 » 200000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

اتوکد Autocad

تاریخ برگزاری: 1397/11/27 الی 1397/12/8
هزینه: 170000 » 153000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 9200 تومان
مشاهده و ثبت نام

موفقیت در آزمون های بین المللی زبان ...

تاریخ برگزاری: 1397/11/15 الی 1397/11/15
هزینه: 28000 تومان
پیش ثبت نام: 1700 تومان
مشاهده و ثبت نام
x