اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

معرفی سالن همایش ، سالن سمینار و سالن کنفرانس جهت اجاره برای مناسبتها و آموزشهای شما :

موقعیت بر روی نقشه: می توانید با تغییر بزرگنمایی و جابجایی نقشه، نقطه مورد نظر خودرا بیابید
جستجو بر اساس استان
استان: 

اجاره سالن کنفرانس و همایش 50 نفره

سالن همایش و کنفرانس 50 نفره
سالن کنفرانس 50 نفره هتل انقلاب

اجاره سالن کنفرانس و همایش 80 نفره و 100 نفره

اجاره سالن 100 نفره مرزداران
سالن کنفرانس 100 نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 200 نفره

سالن کنفرانس 200 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره وليعصر
سالن همایش 200 نفره جنوب تهران
اجاره سالن همایش 200 نفره غرب تهران
اجاره سالن تا 170 نفره
سالن همايش 300 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره پردیس

اجاره سالن کنفرانس و همایش 500 تا 1500 نفره

سالن همايش 500 نفره
سالن کنسرت 500 نفره
اجاره سالن همايش 500 نفره
سالن همایش 500 نفره در آزادی
سالن همایش 400 نفره نواب
سالن همایش 500 نفره
سالن همایش 1500 نفره
مرکز همایش 1500 نفره

اجاره سالن نمایشگاه

اجاره سالن نمايشگاهی
x