درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی دمنوش به لیمو، جزوه آموزشی دمنوش به لیمو و جزوه دمنوش به لیمو • چکیده مکالمه های مهم روسی در تمام شرایط, مناسب برای مسافران و دانشجویان. (با ترجمه انگلیسی)
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/22
 • محاسبه حد چپ و راست در توابع حقیقی
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/10
 • مکان هندسی در اعداد مختلط
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/10
 • فیزیک یازدهم - فصل اول - بار الکتریکی، قانون کولن ، میدان الکتریکی - (درسنامه و سوالات تستی قلم چی و گزینه دو- 263 سوال!!!)
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/8
 • پاسخ برخی دروس کنکور هنر 95
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/7
 • در آشپزخانه
  مناسب برای :
  قیمت : 3,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/29
 • در موزه، تئاتر و سینما به روسی
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/29
 • در فرودگاه به روسی
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/29
 • 175 کلید سریع در اکسل
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/28
 • ضمایر شخصی در پادژهای زبان روسی
  مناسب برای :
  قیمت : 1,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/26
 • حرف اضافه صفر در زبان فرانسه
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/24
 • تجزیه حرف کنکور انواع حروف در عربی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/18
 • کلیدهای ترکیبی پرکاربرد در ویندوز
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/4
 • نمونه قرارداد تدریس خصوصی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/5/25
 • ساختمان داده در پایتون
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/5/19
 • spss- سرفصل های تدریس
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/24
 • نمونه سوابق طراحی و تدریس نرم افزار اکسل
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/23
 • جزوه درس فیزیک پایه دوازدهم
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/14
 • زیست شناسی در روزهای آخر
  مناسب برای :
  قیمت : 25,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/5
 • جزوه زیست شناسی در روزهای آخر مختص دانش آموزان تجربی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/3
 • گرامر و درک مطلب زبان انگلیسی
  مناسب برای :
  قیمت : 3,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/4/3
 • جزوه تحقیق در عملیات 1
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/27
 • عبارات کلیدی در Speaking انگلیسی
  مناسب برای :
  قیمت : 25,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/21
 • مبحث اعداد در عربی9120703137
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/10
 • حروف عامل در عربی 09120703137
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/10
 • ترکیب وصفی در عربی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/10
 • معرفه و نکره در عربی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/10
 • مبحث کامل اعراب کلمه در عربی _رادمهر 09120703137
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/3/10
 • نامگذاری آنیونها، کاتیونها، نمکها و هیدراتها
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/29
 • درسنامه فصل پنجم ریاضی هشتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/16
 • اخذ تأییدیه های لازم از کارفرما در روند اجرایی پروژه ها
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • نحوه محاسبه ضریب طبقات و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • نحوه محاسبه ضریب بالاسری و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات
  مناسب برای :
  قیمت : 100,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • نحوه محاسبه ضریب ارتفاع و تأثیر آن در پیشنهاد قیمت مناقصات
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • شیمی درمانی پروژه ها
  مناسب برای :
  قیمت : 40,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • استاندارد تدریس Web Programming
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس ICDL
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس HTML CSS
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس Photoshop
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس Illustrator
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس Corel Draw
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • استاندارد تدریس Database
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/11
 • x