درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی دمنوش دارچین، جزوه آموزشی دمنوش دارچین و جزوه دمنوش دارچین • مفاهیم پایه موسیقی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/4/9
 • مفاهیم پایه موسیقی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/2/20
 • درسهای مقدماتی موسیقی بر روی ساز پیانو
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1396/6/21
 • x