درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی دمنوش نعنا، جزوه آموزشی دمنوش نعنا و جزوه دمنوش نعنا • فرمولهای انتگرال
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/10
 • فرمولهای مشتق
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/10
 • فرم قطبی اعداد مختلط
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/7/10
 • اخذ تأییدیه های لازم از کارفرما در روند اجرایی پروژه ها
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • نحوه محاسبه تأخیرات مجاز ناشی از پرداخت مالی کارفرما
  مناسب برای :
  قیمت : 30,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/2/15
 • مجموعه فرمول های ضروری درس دینامیک سازه ها مخصوص کنکور دکترا
  مناسب برای :
  قیمت : 15,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/1/7
 • مجموعه فرمول های ضروری درس تئوری الاستیسیته مخصوص کنکور دکترا
  مناسب برای :
  قیمت : 15,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/1/7
 • نمونه واقعی پروژه انجام شده پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK در یک شرکت پروژه محور حاوی بیش از 50 فرم آماده و طراحی شده
  مناسب برای :
  قیمت : 9,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/12/26
 • برنامه زمانبندی واقعی از پروژه احداث خط انتقال در فرمت MSP شامل اوزان و درصدهای پیشرفت و فرمول نویسی شده قابل استفاده برای کارشناسان برنامه ریزی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/28
 • برنامه زمانبندی کامل و بسیار مفید پست 400 و 230 کیلو ولت برق با فرمت Primavera برای مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/28
 • نمونه گزارش ماهیانه به زبان انگلیسی با فرمت استاندارد در پروژه های EPC به صورت فایل WORD جهت استفاده برای کارشناسان کنترل پروژه در پروژه های بین المللی
  مناسب برای :
  قیمت : 5,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/28
 • نمودار Cash Flow بسیار کار بردی و زیبا در فرمت A3 به صورت فایل EXCEL برای استفاده توسط کارشناسان مالی، برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیران پروژه
  مناسب برای :
  قیمت : 6,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/28
 • نمونه فایل کامل PMS جهت کنترل زمانبندی و تعیین پیشرفت پروژه و مقدار صورت وضعیت پروژه در حال انجام در فرمت EXCEL
  مناسب برای :
  قیمت : 6,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/28
 • فرمول نویسی ترکیبات یونی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/9/17
 • فرمولهای انتگرال
  مناسب برای :
  قیمت : 1,100 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/8/25
 • روش دور زدن دوفرمانه
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/7/29
 • فرمول های انتگرال
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/5/4
 • مفاهیم پایه موسیقی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/4/9
 • مفاهیم پایه موسیقی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/2/20
 • ۳۰ فرمول اساسی مورد نیاز شما برای محاسبه انتگرال‌ها
  مناسب برای :
  قیمت : 2,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1396/7/17
 • ۳۳ فرمول اساسی مورد نیاز شما برای محاسبه مشتق‌ها
  مناسب برای :
  قیمت : 2,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1396/7/17
 • کتاب فرم های کنترل پروژه-Iranschule.ir
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/6/25
 • درسهای مقدماتی موسیقی بر روی ساز پیانو
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1396/6/21
 • فرمول های ریاضی تجربی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/3/2
 • نکات و فرمول های مثلثات
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/2/3
 • فرمول های پرکاربرد مثلثات
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/1/2
 • فرمول های پرکاربرد هم ارزی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/1/2
 • فرمول های پرکاربرد انتگرال
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/1/2
 • فرمول های پرکاربرد مشتق
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1396/1/2
 • x