درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی عرق آويشن، جزوه آموزشی عرق آويشن و جزوه عرق آويشن • ضمایر شخصی در پادژهای زبان روسی
  مناسب برای :
  قیمت : 1,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/26
 • شرح انجام پروژه بتن به همراه مثال
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/24
 • شیمی دوازدهم دبیرستان ویژه کنکور
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • شیمی یازدهم دبیرستان ویژه کنکور
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • شیمی دهم دبیرستان ویژه کنکور
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • طراحی وب سایت: آشنایی با HTML
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • طراحی وب سایت: آشنایی با اینترنت
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • ساختمان داده و طراحی الگوریتم:‌ لیست پیوندی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • ساختمان داده و طراحی الگوریتم:‌ آشنایی با آرایه و ماتریس
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • ساختمان داده و طراحی الگوریتم:‌ تحلیل پیچیدگی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • ساختمان داده و طراحی الگوریتم:‌ مروری بر مفاهیم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/23
 • معرفی اقوام
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/20
 • نمونه جزوه ی آموزشی مبحث قانون هس
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/19
 • جزوه مکالمه زبان فرانسوی + بهمراه فیلم و پشتیبانی عالی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/19
 • مکالمه انگیسی بهمراه فیلم و پشتیبانی قوی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/19
 • تجزیه حرف کنکور انواع حروف در عربی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/18
 • تجزیه اسم کنکور از عدد تا اسم از لحاظ حرف آخر به اضافه تصغیر و نسبت
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/18
 • تاریخچه مختصری از زبان ترکی استانبولی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/18
 • جزوه اکسس پیشرفته(Access)
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/17
 • تاریخچه کوتاهی از زبان تر کی استانبولی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/15
 • ریاضی ۱ دانشگاه به شرط هلو
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • هتروسیکلها
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • واکنشهای پریسیکلیک
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • اسید کربوکسیلیکها
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • شیمی فضایی (استریوشیمی)
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • بنزن و مشتقات
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/14
 • خلاصه مهم‌ترین قواعد عدد
  مناسب برای :
  قیمت : 1,200 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/13
 • الفبای ترکی استانبولی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/11
 • 10 قطعه برای پیانو | تنظیم : پوریا نیکان
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/11
 • جلسه پنجم و ششم وی ری
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/11
 • 01 ریاضی و آمار (1)
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/9
 • جزوه کامل الکترودینامیک پیشرفته
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/9
 • جزوه ICDL
  مناسب برای :
  قیمت : 45,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/8
 • فیزیک دهم فصل 2 کار و انرژی
  مناسب برای :
  قیمت : 2,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/8
 • فیزیک 1 بخش اول
  مناسب برای :
  قیمت : 20,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/6
 • فیزیک 1 بخش دوم
  مناسب برای :
  قیمت : 20,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/6
 • کلیدهای ترکیبی پرکاربرد در ویندوز
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/4
 • جزوه و خلاصه نکات کامل رتبه 217 کنکور 98
  مناسب برای :
  قیمت : 70,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/3
 • جلسه سوم و چهارم وی ری
  مناسب برای :
  قیمت : 4,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/2
 • جزوه مکمل کتاب سامیت 1a
  مناسب برای :
  قیمت : 2,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/6/1
 • نمونه یادداشت های دستور زبان ترکی استانبولی
  مناسب برای :
  قیمت : 10,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/5/27
 • نمونه قرارداد تدریس خصوصی
  مناسب برای :
  قیمت : 7,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/5/25
 • x