درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی عرق بیدمشک، جزوه آموزشی عرق بیدمشک و جزوه عرق بیدمشک • موج مکانیکی، فصل 4 فیزیک پیش دانشگاهی،
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1397/2/12
 • کتاب فرآیندهای ترمومکانیکی مواد فلزی
  مناسب برای :
  قیمت : 15,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/4/22
 • x