درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی عرق دارچین، جزوه آموزشی عرق دارچین و جزوه عرق دارچین • مهارت ورود به بورس
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1398/8/16
 • فصل 2 مطالعات اجتماعی هفتم
  مناسب برای :
  قیمت : 4,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1398/8/13
 • تقویت مهارت رایتینگ تافل (TOEFL)
  مناسب برای :
  قیمت : 80,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/6
 • تقویت مهارت ریدینگ تافل
  مناسب برای :
  قیمت : 70,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/10/6
 • آموزش گام به گام و تصویری ICDL (7 مهارت رایانه)
  مناسب برای :
  قیمت : 29,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1397/6/2
 • با کودکانی که درس ریاضیات را به دشواری می آموزند، چه کنیم؟
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/19
 • x