درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی گلاب، جزوه آموزشی گلاب و جزوه گلاب • ریاضی ششم دبستان
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/10
 • راهکارهای مقابله با اضطراب ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/1/30
 • ریاضی هفتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/1/31
 • روش مطالعه ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/1/31
 • ریاضی دوم دبیرستان
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/2
 • درس کامل اعداد مختلط
  مناسب برای :
  قیمت : 5,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/3
 • نمودارهای معروف ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/6
 • ریاضی هشتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/10
 • بسط دوجمله ای
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/18
 • با کودکانی که درس ریاضیات را به دشواری می آموزند، چه کنیم؟
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/19
 • ریاضی نهم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/20
 • ریاضیات گسسته
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/2/25
 • کتاب نظریه اندازه
  مناسب برای :
  قیمت : 3,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/26
 • ریاضی کنکور
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/3/9
 • جزوه ریاضیات عمومی 2
  مناسب برای :
  قیمت : 1,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/3/25
 • جزوه درسی ریاضیات عمومی 1 (تایپ شده)
  مناسب برای :
  قیمت : 1,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/3/25
 • خلاصه جزوه ریاضی و امار و هندسه ویژه جمع بندی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/4/3
 • ریاضی عمومی (2) رشته ی زمین شناسی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/4/14
 • جزوه ریاضیات دبستان
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/4/19
 • حل تمرینهای درس فیزیک پیش دانشگاهی، رشته ریاضی فیزیک
  مناسب برای :
  قیمت : 8,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/4/26
 • ریاضی تیزهوشان هفتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/10
 • احتمال
  مناسب برای :
  قیمت : 4,000 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/15
 • فیزیک سوم دبیرستان- فصل الکتریسیته ساکن
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/24
 • ریاضی دهم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/24
 • ریاضی چهارم ابتدایی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/26
 • ریاضی ششم تیزهوشان
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/7/7
 • نمونه سوالات ششم ابتدایی ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/5/26
 • جزوه فیزیک
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/9
 • جزوه فیزیک
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/9
 • ریاضی نوبت دوم پایه نهم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/5
 • ریاضی هفتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/8
 • جزوه فیزیک
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/9
 • جزوه فیزیک
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/9
 • جزوه ریاضیات پایه تجربی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/19
 • یک مجموعه سوال کامل در زمینه ترکیبیات (اصل لانه کبوتری ) ، قابل استفاده علاقه مندان المپیاد ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/20
 • آموزش ریاضی به فرزندان
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/28
 • ریاضی هشتم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/8/4
 • ریاضی چهارم
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/8/6
 • جزوه المپیاد ریاضی (ترکیبیات )
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/11/8
 • ریاضی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/12/7
 • خلاصه درس ریاضی مهندسی
  مناسب برای :
  قیمت : 2,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/12/14
 • نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم انسانی
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/12/20
 • x