عبارت جستجو:

دوره آموزشی شیمی، دوره خصوصی شیمی و کلاس آموزشی شیمی


تدریس خصوصی شیمی و مشاوره در عید نو ...

تاریخ برگزاری: 1398/1/2 الی 1398/1/16
هزینه: 2250000 » 2025000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 121500 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی2

تاریخ برگزاری: 1397/8/5 الی 1397/10/1
هزینه: 900000 » 810000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 48600 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی تقویتی دهم، یازدهم و دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1397/7/1 الی 1397/9/1
هزینه: 580000 تومان
پیش ثبت نام: 34800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره نیمه خصوصی فشرده شیمی کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/6/16 الی 1397/8/30
هزینه: 880000 تومان
پیش ثبت نام: 52800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مجازی شیمی جامع کنکور همراه ب ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/15 الی 1398/3/1
هزینه: 400000 » 320000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی دروس پایه شیمی در سه ماه ت ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/10 الی 1397/6/25
هزینه: 100000 » 80000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی شیمی پایه دهم و یازدهم برا ...

تاریخ برگزاری: 1397/3/1 الی 1397/3/20
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

قبولی شیمی در آزمون نهایی و آزمون ...

تاریخ برگزاری: 1397/2/18 الی 1397/3/17
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 90000 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش کنکور تجربی جمع بندی تکنیکی ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/20 الی 1397/2/29
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

محاسبات گوسین و بررسی و شناسایی حال ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/15 الی 1397/1/30
هزینه: 250000 » 125000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

مرور و جمع بندی شیمی دهم(برای دانش ...

تاریخ برگزاری: 1396/12/3 الی 1396/12/18
هزینه: 50000 » 42500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 2600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فرانس پرس کلاس فشرده و فوق فشر ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/3 الی 1396/12/19
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی پل ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/1 الی 1397/1/31
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 90000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره جمع بندی شیمی 2و3 دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/6/22 الی 1396/7/7
هزینه: 180000 تومان
پیش ثبت نام: 10800 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی کنکور 97 به صورت مفهومی و تضمی ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/15 الی 1396/12/15
هزینه: 2500000 » 2250000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 135000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس جمع بندی شیمی پایه

تاریخ برگزاری: 1396/6/4 الی 1396/6/20
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی و مرور شیمی پایه (ویژه کنک ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/15 الی 1396/6/20
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس جامع شیمی پایه و پیش (کنکوری ...

تاریخ برگزاری: 1396/3/31 الی 1396/4/11
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی پیش دانشگاهی برای قبولی در امت ...

تاریخ برگزاری: 1396/2/15 الی 1396/2/23
هزینه: 250000 » 225000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 13500 تومان
مشاهده و ثبت نام

امتحانات پایانترم

تاریخ برگزاری: 1396/2/14 الی 1396/2/25
هزینه: 200000 » 190000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 11400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش شیمی کنکور ، دبیرستان و پیش د ...

تاریخ برگزاری: 1396/2/4 الی 1396/3/3
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 20400 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی، فیزیک و ریاضی

تاریخ برگزاری: 1396/1/17 الی 1396/3/31
هزینه: 40000 تومان
پیش ثبت نام: 2400 تومان
مشاهده و ثبت نام

ارتقاء معدل شیمی سوم

تاریخ برگزاری: 1396/1/16 الی 1396/2/31
هزینه: 160000 تومان
پیش ثبت نام: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام

بررسی تست احتمالی شیمی 96

تاریخ برگزاری: 1396/1/15 الی 1396/4/13
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک و شیمی امتحان نهایی

تاریخ برگزاری: 1396/1/6 الی 1396/2/31
هزینه: 199000 » 179100 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 10800 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی کنکور 96

تاریخ برگزاری: 1395/12/27 الی 1396/1/27
هزینه: 299000 » 269100 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی و پروهش شیمی دبیرستان و ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 500000 » 400000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مشاوره کنکور دکتری شیمی معدنی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/12/13
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی معدنی 1

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی معدنی 2

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی دبیرستان اول دوم یا سوم

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تست شیمی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تابستانی برای متوسطه و دبیرستان گیل ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

اموزش روش های تست زنی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 » 1600 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 100 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی و شیمی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 30000 تومان
پیش ثبت نام: 1800 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی جامع کنکور در 3 ماه با 200 تست ...

تاریخ برگزاری: 1395/8/15 الی 1395/10/30
هزینه: 2000000 » 1940000 تومان (%3)
پیش ثبت نام: 116400 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی کنکور به سبک مهندس نظری

تاریخ برگزاری: 1395/8/1 الی 1395/12/1
هزینه: 1250000 » 1187500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 71300 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی کنکور 96

تاریخ برگزاری: 1395/4/23 الی 1395/12/18
هزینه: 100000 » 90000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 5400 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی زیست شناسی و شیمی

تاریخ برگزاری: 1395/3/31 الی 1395/6/31
هزینه: 2000 » 1400 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 100 تومان
مشاهده و ثبت نام

اردوی مطالعاتی نوروز 97

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام

6 هفته تا مرحله 1

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 480000 تومان
پیش ثبت نام: 28800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس های تقویتی و کنکوری شیمی دبیرس ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 800000 » 680000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 40800 تومان
مشاهده و ثبت نام
x