عبارت جستجو:

دوره آموزشی زیست شناسی، دوره خصوصی زیست شناسی و کلاس آموزشی زیست شناسی


جمع بندی زیست دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1397/12/2 الی 1397/12/24
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست دوازدهم کنکوری در 12 جلسه

تاریخ برگزاری: 1397/9/14 الی 1397/10/30
هزینه: 330000 » 300300 تومان (%9)
پیش ثبت نام: 18100 تومان
مشاهده و ثبت نام

مرور کلی یکماهه دروس زیست سال جدید

تاریخ برگزاری: 1397/6/3 الی 1397/6/23
هزینه: 380000 » 304000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 18300 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی کنکور 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/22 الی 1398/4/5
هزینه: 720000 » 648000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 38900 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس زیست کنکور و نهایی 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/7 الی 1398/4/15
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 90000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی مفهومی دوم متوسطه

تاریخ برگزاری: 1396/12/22 الی 1396/12/27
هزینه: 36000 تومان
پیش ثبت نام: 2200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ویژه تک جلسه ای زیست ویژه کنکو ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/12 الی 1396/11/13
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 100000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فرانس پرس کلاس فشرده و فوق فشر ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/3 الی 1396/12/19
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

تاریخ برگزاری: 1396/10/1 الی 1396/12/29
هزینه: 990000 تومان
پیش ثبت نام: 59400 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی پل ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/1 الی 1397/1/31
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 90000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی اصول طراحی پایگاه داده ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/17 الی 1396/7/2
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 32500 تومان
مشاهده و ثبت نام

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد برق

تاریخ برگزاری: 1396/6/10 الی 1397/2/1
هزینه: 450000 » 315000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 18900 تومان
مشاهده و ثبت نام

EPT....MSRT.....TOLIMO.....MCHE کنک ...

تاریخ برگزاری: 1396/6/4 الی 1396/7/9
هزینه: 900000 تومان
پیش ثبت نام: 54000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی زیست در تبریز

تاریخ برگزاری: 1396/5/1 الی 1397/3/30
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس زیست کنکور در تبریز (گروهی)

تاریخ برگزاری: 1396/5/1 الی 1396/3/10
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آنلاین زیست شناسی ویژه کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/29 الی 1396/4/29
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تابستانه زیست شناسی

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/4/31
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

اموزش درس پایگاه داده ها برای کنکور ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/9 الی 1396/4/20
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوستی با زیست شناسی

تاریخ برگزاری: 1396/4/8 الی 1396/4/8
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی در فصل گرما

تاریخ برگزاری: 1396/3/20 الی 1396/6/31
هزینه: 26000 تومان
پیش ثبت نام: 1600 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی زیست کنکور 96 در تبریز

تاریخ برگزاری: 1396/2/28 الی 1396/3/30
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی (امتحان نهایی)

تاریخ برگزاری: 1396/2/28 الی 1396/4/31
هزینه: 40000 تومان
پیش ثبت نام: 2400 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست کنکور را 100 بزنید با تضمین

تاریخ برگزاری: 1396/2/21 الی 1396/12/20
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی - امتحان نهایی

تاریخ برگزاری: 1396/1/18 الی 1396/1/20
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

شخصیت شناسی به روش اینیاگرام

تاریخ برگزاری: 1396/1/15 الی 1397/12/15
هزینه: 10000000 تومان
پیش ثبت نام: 600000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی زیست شناسی

تاریخ برگزاری: 1396/1/8 الی 1396/1/12
هزینه: 30000 تومان
پیش ثبت نام: 1800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره جمع بندی زیست کنکور

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تابستانی برای متوسطه و دبیرستان گیل ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس زیست کنکوری و تقویتی و مشاوره ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

رنگ شناسی تخصصی لباس

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 400000 » 320000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

استایل شناسی کاربردی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 400000 » 320000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 300 تومان
مشاهده و ثبت نام

روانشناسی موفقیت تحصیلی

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دروس ریاضی وفیزیک معماری وعمران«کار ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی نیمسال اول زیست شناسی سوم دب ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/11 الی 1395/10/11
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی زیست شناسی حرفه ای

تاریخ برگزاری: 1395/9/23 الی 1396/9/23
هزینه: 300000 » 180000 تومان (%40)
پیش ثبت نام: 10800 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناشی کنکور

تاریخ برگزاری: 1395/9/13 الی 1395/9/29
هزینه: 250000 » 225000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 13500 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مفهومی و تحلیل زیست شناسی دهم

تاریخ برگزاری: 1395/8/20 الی 1396/2/30
هزینه: 450000 تومان
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فصل اول و دوم زیست شناسی سوم دبیرست ...

تاریخ برگزاری: 1395/8/8 الی 1396/1/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناسی کنکور 96

تاریخ برگزاری: 1395/8/1 الی 1396/2/31
هزینه: 800000 تومان
پیش ثبت نام: 48000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس زیست شناسی

تاریخ برگزاری: 1395/5/1 الی 1395/6/31
هزینه: 450000 » 405000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 52700 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی زیست شناسی و شیمی

تاریخ برگزاری: 1395/3/31 الی 1395/6/31
هزینه: 2000 » 1400 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 100 تومان
مشاهده و ثبت نام
x