- مدرسین حرفه ای نیتیو-لایک
- پیاده سازی روشهای به روز تدریس زبان در دنیا در موسسه
- شبیه سازی شده مدل زبان آموزی موسسات آموزشی آلمان
- نیمه خصوصی با هزینه کلاسهای عمومی
- تاکید صد در صد بر مکالمه در کلاسهای ترمیک
- موقعیت جغرافیایی عالی با دستیابی آسان


دوره ترمیک عادی Pre-Intermediate ان ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/18 الی 1398/4/24
هزینه: 270000 » 229500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 13800 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترمیک فشرده آلمانی A1.1

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی Intermediate انگلی ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/19 الی 1398/4/25
هزینه: 280000 » 238000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 14300 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی A1.1 آلمانی-روزهای ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/2 الی 1398/4/13
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی A1.1آلمانی-روزهای ز ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/1 الی 1398/4/10
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی A1.2 آلمانی- روزهای ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/25 الی 1398/4/31
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی B1.1 آلمانی-روزهای ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/25 الی 1398/4/12
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مکالمه آزاد زبان انگلیسی بانوا ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/1 الی 1398/4/19
هزینه: 300000 » 270000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مکالمه زبان آلمانی

تاریخ برگزاری: 1398/3/25 الی 1398/4/29
هزینه: 300000 » 270000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام

سرکار خانم بیتا برومند (مدرس نیتیو لایک زبان آلمانی)
فرمانیه، روبروی خیابان شهید صادقی (آبکوه یکم)، جنب بانک پارسیان، پلاک 174، زنگ اول

بازدید: 195بالا
x