• 25 نظر
  • 45 دوره آموزشی عمومی
  • 4 دوره آموزشی خصوصی
  • 1526 ساعت کلاس آنلاین برگزار شده
  • 25 جزوه آموزشی
  • 25 فیلم آموزشی
  • 100 بازدید

مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا

مشاهده شماره تماس
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
به یاری پروردگار مهربان فعالیت خود را در بهار ۱۳۹۵ آغاز کرده ایم. با توجه به نیاز منطقه به یک دبیرستان دخترانه توام با سطح بالای آموزشی و علمی و دسترس بودن آن برای دانش آموزان شهرمان، مدرسه ای تاسیس کرده ایم که از نگرانی والدین در این خصوص بکاهیم. دبیرستان غیردولتی دینا علاوه بر داشتن مزیت های نام برده دارای فضای مناسب آموزشی ، کادر مجرب و امکانات ورزشی می باشد. امید است که با پشتکار و دلسوزی   کارکنان ‌و دبیران این مدرسه، دبیرستان نمونه ای در سطح شهرمان داشته باشیم.
آخرین دوره های برگزار شده
برگزار شده
10.2جغرافیا
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/21 20:27
تاریخ پایان: 1399/08/21 20:27
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.1 جغرافیا
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/21 20:22
تاریخ پایان: 1399/08/21 20:22
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
11 زبان
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/20 10:03
تاریخ پایان: 1399/08/20 10:03
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.2دینی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/20 09:49
تاریخ پایان: 1399/08/20 09:49
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.1دینی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/20 09:16
تاریخ پایان: 1399/08/20 09:16
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
E11عربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/19 20:28
تاریخ پایان: 1399/08/19 20:28
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
E10عربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/19 20:17
تاریخ پایان: 1399/08/19 20:17
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
12عربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 19:14
تاریخ پایان: 1399/08/18 19:14
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.2عربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 19:00
تاریخ پایان: 1399/08/18 19:00
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
12 شیمی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 16:25
تاریخ پایان: 1399/08/18 16:25
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.1عربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 16:14
تاریخ پایان: 1399/08/18 16:14
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
10.2فیزیک
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی دخترانه دینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 16:05
تاریخ پایان: 1399/08/18 16:05
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما