- مدرسین حرفه ای نیتیو و نیتیو-لایک
- پیاده سازی روشهای به روز تدریس زبان دنیا
- شبیه سازی شده مدل زبان آموزی موسسات آموزشی آلمان
- نیمه خصوصی با هزینه کلاسهای عمومی
- تاکید صد در صد بر مکالمه در کلاسهای ترمیک
- موقعیت جغرافیایی عالی با دستیابی آسان


دوره ترمیک عادی/Pre-Intermediate ان ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/10 الی 1398/5/16
هزینه: 260000 تومان
پیش ثبت نام: 15600 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترمیک فشرده آلمانی/روزهای فرد/Mensc ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/11 الی 1398/4/27
هزینه: 285000 تومان
پیش ثبت نام: 17100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی آلمانی- روزهای فرد/ ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/1 الی 1398/5/17
هزینه: 285000 تومان
پیش ثبت نام: 17100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک عادی آلمانی/روزهای زوج/M ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/12 الی 1398/4/29
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک فشرده آلمانی/روزهای فرد ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/19 الی 1398/4/11
هزینه: 310000 » 263500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 15900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ترمیک فشرده آلمانی/روزهای زوج/ ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/12 الی 1398/4/29
هزینه: 285000 تومان
پیش ثبت نام: 17100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره متوسطه ترمیک عادی Intermediate ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/2 الی 1398/5/8
هزینه: 280000 » 238000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 14300 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مکالمه زبان آلمانی متوسطه

تاریخ برگزاری: 1398/3/25 الی 1398/4/29
هزینه: 300000 » 270000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام

مکالمه بدون کتاب/ زبان انگلیسی مخصو ...

تاریخ برگزاری: 1398/3/29 الی 1398/5/9
هزینه: 270000 تومان
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام

سرکار خانم بیتا برومند (مدرس نیتیو لایک زبان آلمانی)
فرمانیه، روبروی خیابان شهید صادقی (آبکوه یکم)، جنب بانک پارسیان، پلاک 174، زنگ اول

بازدید: 1789


بالا
x