شروع فعالیت از سال 1390 - تولید کننده نرم افزارهای آموزشی زبان انگلیسی - دانش بنیان - ابداع کننده روش خلاقانه یادگیری زبان انگلیسی - وابسته به دانشگاه علم و صنعتکیوان نظری عدلی
فرجام، خیابان حسینعلی، پلاک9، مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت، طبقه 2، واحد 27

بازدید: 379بالا
x
تماس با ما