تدریس خصوصی و معلم خصوصی 3dmax تری دی مکس

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی 3dmax تری دی مکس

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای 3dmax تری دی مکس

تدریس خصوصی برای 3dmax تری دی مکس، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 443 مورد یافته شد )

درس 3dmax تری دی مکس
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرام حمیدی

مدرس آقای شهرام حمیدی

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray, premierپریمایر, sound engineering مهندسی صدا و تکنولوژی موسیقی, فتوشاپ photoshop, پست پروداکشن PostProduction

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیلوفر رضی پور

مدرس خانم نیلوفر رضی پور

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, وی ری vray

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرخ جولایی

مدرس آقای فرخ جولایی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, طراحی معماری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهوش واحدی

مدرس خانم مهوش واحدی

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, معماری, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام آرین

مدرس خانم الهام آرین

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, نقشه کشی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید احسان حسینی

مدرس آقای سید احسان حسینی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, رویت , اتوکد autocad, فتوشاپ photoshop

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی شعبانی اصل

مدرس آقای علی شعبانی اصل

حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, پی سازی, plaxis

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی کامرانی

مدرس آقای علی کامرانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, رویت , وی ری vray

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا جمشیدیان

مدرس آقای علیرضا جمشیدیان

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, نقشه برداری, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهار طاهری

مدرس خانم بهار طاهری

حضوری 300 تا 400 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, رویت , وی ری vray, گرسهاپر Grasshopper

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیدا lida_architect@yahoo.com

مدرس خانم لیدا lida_archi ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, معماری, اتوکد autocad

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضوانه اکبری

مدرس خانم رضوانه اکبری

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray, فتوشاپ photoshop

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیامک مطلق

مدرس آقای سیامک مطلق

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, طراحی نما, معماری, وی ری vray, پست پروداکشن PostProduction

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امید دیانت زاده

مدرس آقای امید دیانت زاده

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, وی ری vray, معماری, رویت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رسول رضایی

مدرس آقای رسول رضایی

تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود حیدری

مدرس آقای مسعود حیدری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس معماری, گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر طاهری

مدرس آقای امیر طاهری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray, پست پروداکشن PostProduction

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میترا درزی

مدرس خانم میترا درزی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, رویت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما