معلم برای تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان و خردسالان

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان انگلیسی کودکان و خردسالان

تدریس خصوصی برای زبان انگلیسی کودکان و خردسالان، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 313 مورد یافته شد )

درس زبان انگلیسی کودکان و خردسالان
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عسل قطبی
مدرس خانم عسل قطبی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان, زبان انگلیسی تخصصی, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حدیث بابائی
مدرس خانم حدیث بابائی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرزاد جلوخانی
مدرس خانم شهرزاد جلوخانی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, ابتدایی, آمادگی آزمون تیزهوشان, استعدادیابی کودکان, ریاضی تیزهوشان, محاسبات ذهنی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیرا دانیالی
مدرس خانم سمیرا دانیالی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, استعدادیابی کودکان, زبان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیرعلی رفیعی
مدرس آقای امیرعلی رفیعی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان, , زبان انگلیسی دبیرستان, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی ترابی
مدرس آقای علی ترابی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان اسپانیایی, زبان انگلیسی, زبان ایتالیایی, استعدادیابی کودکان, زبان روسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه مرادی
مدرس خانم فاطمه مرادی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان فرانسه, استعدادیابی کودکان, زبان اسپانیایی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیده آزاده فیروزی
مدرس خانم سیده آزاده فیرو ...
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسنا خانزاده
مدرس خانم حسنا خانزاده
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ریحانه شفیعی
مدرس خانم ریحانه شفیعی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا سالک
مدرس خانم زهرا سالک
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان, زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیدمحمد اکبری
مدرس آقای سیدمحمد اکبری
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نگار علی زاده
مدرس خانم نگار علی زاده
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان,
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهناز ابراهیمی
مدرس خانم شهناز ابراهیمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط طاهره شیرازیان
مدرس خانم طاهره شیرازیان
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا ارغوان
مدرس خانم زهرا ارغوان
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پروا رحمتی
مدرس خانم پروا رحمتی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط pm 94
مدرس خانم pm 94
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان, زبان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما