معلم برای تدریس خصوصی کودکان استثنائی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی کودکان استثنائی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای کودکان استثنائی

تدریس خصوصی برای کودکان استثنائی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای کودکان استثنائی

نمایش بر اساس: ( تعداد 10 مورد یافته شد )

درس کودکان استثنائی
شفیقه همراهی
خانم شفیقه همراهی
کودک اوتیسم, کودکان استثنائی, کودک دارای اختلال یادگیری
مشاهده پروفایل
فاطمه مشایخی
خانم فاطمه مشایخی
کودک بیش فعال ذهنی, کودکان استثنائی, کودکان کم توان ذهنی, کودک دیرآموز
مشاهده پروفایل
باران فتحی
خانم باران فتحی
کودکان استثنائی, کودک دارای اختلال یادگیری, کودک اوتیسم
مشاهده پروفایل
منیژه تنهامعافی
خانم منیژه تنهامعافی
کودک بیش فعال ذهنی, کودک دیرآموز, کودک اوتیسم
مشاهده پروفایل
مانا معافی
خانم مانا معافی
کودک بیش فعال ذهنی, کودک دیرآموز, کودک اوتیسم
مشاهده پروفایل
مریم کریمزاد
خانم مریم کریمزاد
ادبیات فارسی, مکاتبات اداری, ویراستاری, شاهنامه خوانی, کودکان کم توان ذهنی
مشاهده پروفایل
یوسف مسعودی
آقای یوسف مسعودی
رفع اشکال ریاضی, مقطع ابتدایی, کودک دارای اختلال یادگیری
مشاهده پروفایل
فائقه غفوری
خانم فائقه غفوری
کودک دارای اختلال یادگیری, مشاوره روانشناسی, عروسک سازی
مشاهده پروفایل
x