معلم برای تدریس خصوصی کودکان استثنائی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی کودکان استثنائی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای کودکان استثنائی

تدریس خصوصی برای کودکان استثنائی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 15 مورد یافته شد )

درس کودکان استثنائی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آنیسا احمدی

مدرس خانم آنیسا احمدی

تدریس دروس ریاضی دبستان, ریاضی تیزهوشان ششم, کودکان استثنائی, فارسی ابتدایی, علوم ابتدایی, کودک اوتیسم, کودک دیرآموز, خلاقیت تخصصی کودکان, کودک بیش فعال ذهنی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شفیقه همراهی

مدرس خانم شفیقه همراهی

تدریس دروس کودک اوتیسم, کودکان استثنائی, کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیلا سعیدی

مدرس خانم لیلا سعیدی

تدریس دروس کودکان استثنائی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه مشایخی

مدرس خانم فاطمه مشایخی

تدریس دروس کودکان استثنائی, کودکان کم توان ذهنی, کودک بیش فعال ذهنی, کودک دیرآموز

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط باران فتحی

مدرس خانم باران فتحی

تدریس دروس کودکان استثنائی, کودک دارای اختلال یادگیری, کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا کشوری

مدرس آقای رضا کشوری

تدریس دروس کودکان استثنائی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کیمیا مجابی

مدرس خانم کیمیا مجابی

تدریس دروس کودک اوتیسم, کودک دیرآموز, کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکوفه شادان

مدرس خانم شکوفه شادان

تدریس دروس زبان انگلیسی کودکان و خردسالان, کودک اوتیسم, نرم‌افزار تحلیل داده ها spss

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شقایق رشید

مدرس خانم شقایق رشید

تدریس دروس کودک بیش فعال ذهنی, کودک اوتیسم, کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط منیژه تنهامعافی

مدرس خانم منیژه تنهامعافی

تدریس دروس کودک دیرآموز, کودک بیش فعال ذهنی, کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مانا معافی

مدرس خانم مانا معافی

تدریس دروس کودک بیش فعال ذهنی, کودک دیرآموز, کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم کریمزاد

مدرس خانم مریم کریمزاد

تدریس دروس ادبیات فارسی, مکاتبات اداری, ویراستاری, شاهنامه خوانی, کودکان کم توان ذهنی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یوسف مسعودی

مدرس آقای یوسف مسعودی

تدریس دروس رفع اشکال ریاضی, کودک دارای اختلال یادگیری, مقطع ابتدایی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فائقه غفوری

مدرس خانم فائقه غفوری

تدریس دروس کودک دارای اختلال یادگیری, مشاوره روانشناسی, عروسک سازی

مشاهده پروفایل
x