معلم برای تدریس خصوصی فیزیک هالیدی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی فیزیک هالیدی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای فیزیک هالیدی

تدریس خصوصی برای فیزیک هالیدی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 465 مورد یافته شد )

درس فیزیک هالیدی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط Masoumeh Aali-Javanangrouh Aali-Javanangrouh

مدرس خانم Masoumeh Aali-J ...

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط غزاله امیری

مدرس خانم غزاله امیری

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن علیمحمدی

مدرس آقای حسن علیمحمدی

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مرتضی عاصمی

مدرس آقای مرتضی عاصمی

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, مکانیک کوانتوم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط توحید امان زاده ریحانی

مدرس آقای توحید امان زاده ...

تدریس خصوصی ریاضی, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرناز دادستان

مدرس خانم فرناز دادستان

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجتبی سلطانی

مدرس آقای مجتبی سلطانی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید آخرت دوست

مدرس آقای حمید آخرت دوست

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی خراسانی

مدرس آقای علی خراسانی

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید بگیان

مدرس آقای مجید بگیان

تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهمن شیخی

مدرس آقای بهمن شیخی

تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جواد حسن زاده

مدرس آقای جواد حسن زاده

تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط اسفندیار اسفندیاری

مدرس آقای اسفندیار اسفندی ...

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مبین عبدالعلی پور

مدرس آقای مبین عبدالعلی پ ...

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مونا احمدی

مدرس خانم مونا احمدی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه مخبریان نژاد

مدرس خانم فاطمه مخبریان ن ...

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهناز زرین‌فر

مدرس خانم مهناز زرین‌فر

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا غفاریان

مدرس خانم زهرا غفاریان

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
x
تماس با ما