تدریس خصوصی و معلم خصوصی فیزیک مدرن

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی فیزیک مدرن

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای فیزیک مدرن

تدریس خصوصی برای فیزیک مدرن، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 476 مورد یافته شد )

درس فیزیک مدرن
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی فراهانی

مدرس آقای علی فراهانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکوه خیرآبادی

مدرس خانم شکوه خیرآبادی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید قربانی

مدرس آقای مجید قربانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضیات رشته تجربی, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میترا رفاهی زاده

مدرس خانم میترا رفاهی زاد ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط قدیر جعفری

مدرس آقای قدیر جعفری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن عبادی

مدرس آقای حسن عبادی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدجواد دنیابین

مدرس آقای محمدجواد دنیابی ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مهدی ارغوان

مدرس آقای محمد مهدی ارغوا ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, مکانیک کوانتوم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرداد حسن پور بهبهانی

مدرس آقای مهرداد حسن پور ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هدا زمانی

مدرس خانم هدا زمانی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, هندسه, ریاضی دبیرستان, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضی1, ریاضی3, فیزیک دبیرستان, فیزیک عمومی دانشگاه, فیزیک الکترونیک, فیزیک هالیدی, هندسه دبیرستان, ریاضی2, ریاضی دبستان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ایمان تدین نژاد

مدرس آقای ایمان تدین نژاد

تدریس خصوصی حضوری دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی صادقیان

مدرس آقای مهدی صادقیان

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک الکترونیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیرحسین ابراهیمی

مدرس آقای امیرحسین ابراهی ...

تدریس خصوصی حضوری دروس فیزیک دبیرستان, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک الکترونیک, فیزیک هالیدی, شیمی دانشگاهی, مکانیک کوانتوم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن یارمحمدی

مدرس آقای محسن یارمحمدی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, شیمی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضی مهندسی پیشرفته, ریاضی پیشرفته, mapleنرم افزار ریاضی میپل , ریاضی کنکور دکترا, ریاضی پیش دانشگاهی تجربی, ریاضیات دانشگاه, مکانیک کوانتوم, زبان انگلیسی تخصصی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد امین آبرومند

مدرس آقای محمد امین آبروم ...

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضی ششم, ریاضی هفتم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا حاجی پور

مدرس آقای سینا حاجی پور

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین یارمحمدی

مدرس آقای امین یارمحمدی

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس معادلات دیفرانسیل, استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه, ایستایی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن بیک محمدلو تضمینی

مدرس آقای حسن بیک محمدلو ...

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آمار, فیزیک, مکانیک, الاستیسیته, اقتصاد خرد, ریاضی مهندسی پیشرفته, محاسبات عددی, ریاضیات دانشگاه, استاتیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما