معلم برای تدریس خصوصی پیانو

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی پیانو

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای پیانو

تدریس خصوصی برای پیانو، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 166 مورد یافته شد )

درس پیانو
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پوریا نیکان
مدرس آقای پوریا نیکان
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, پیانو, آهنگسازی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرهید سری
مدرس آقای فرهید سری
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الیار محمد علیزاده فرد
مدرس آقای الیار محمد علیز ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهاب بلوکی
مدرس آقای شهاب بلوکی
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, پیانو, هارمونی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط دیبا آل احمد
مدرس خانم دیبا آل احمد
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, پیانو, هارمونی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرداد خرسندی
مدرس آقای مهرداد خرسندی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی هنرپارسه
آموزشگاه موسیقی ...
تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, ساز دهنی, ویولن, تار, سنتور
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شایسته هوشمند
مدرس خانم شایسته هوشمند
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پردیس خرمی
مدرس خانم پردیس خرمی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شراره اسلامی
مدرس خانم شراره اسلامی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مدیا طالبی
مدرس خانم مدیا طالبی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس یوگا, پیانو, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شبنم حسین زاده
مدرس خانم شبنم حسین زاده
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, پیانو, فلوت
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرزاد مقدم منش
مدرس آقای فرزاد مقدم منش
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کیمیا اهنی اسدی
مدرس خانم کیمیا اهنی اسدی
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهناز رسولی
مدرس خانم مهناز رسولی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم کیامرزی
مدرس خانم مریم کیامرزی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط موسیقی نوین
موسیقی نوین
تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, سازهای کوبه ای, پیانو, ویولن, آواز
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سپیده توسلی
مدرس خانم سپیده توسلی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس پیانو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما