معلم برای تدریس خصوصی مهارت اجتماعی کودکان

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی مهارت اجتماعی کودکان

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای مهارت اجتماعی کودکان در اروميه

تدریس خصوصی برای مهارت اجتماعی کودکان در اروميه، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای مهارت اجتماعی کودکان در اروميه

نمایش بر اساس: ( تعداد 1 مورد یافته شد )

استان آذربایجان غربی شهر اروميه درس مهارت اجتماعی کودکان
x