تدریس خصوصی و معلم خصوصی شنا

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی شنا

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای شنا

تدریس خصوصی برای شنا، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 112 مورد یافته شد )

درس شنا
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آکام سلامت ایرانیان

آکام سلامت ایرا ...

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, آموزش اسکیت, یوگا, fitness بدنسازی, اسکیت, ژیمناستیک کودکان, شنا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرزام افشار

مدرس آقای فرزام افشار

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس بدنسازی, پیانو, آکاردئون

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا مباشر امینی

مدرس خانم زهرا مباشر امین ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی اسدی

مدرس آقای علی اسدی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس بدنسازی, زبان انگلیسی, fitness بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جمال رحمانی

مدرس آقای جمال رحمانی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, fitness بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه افتخاری

مدرس خانم فاطمه افتخاری

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کاملیا تقدسی

مدرس خانم کاملیا تقدسی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرناز صیامی

مدرس خانم فرناز صیامی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط دریا ولئ

مدرس خانم دریا ولئ

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی, شنا, تربیت بدنی عمومی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط طیبه رحیمی

مدرس خانم طیبه رحیمی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا فیاضی

مدرس خانم زهرا فیاضی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی, زیست شناسی سلولی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نوید نیک بین

مدرس آقای نوید نیک بین

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عسل اسعدی

مدرس خانم عسل اسعدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط غزاله گودرزی

مدرس خانم غزاله گودرزی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهران مایلی

مدرس آقای مهران مایلی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس بدنسازی, شنا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شاهین ساروخانی

مدرس آقای شاهین ساروخانی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس بدنسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما