تدریس خصوصی و معلم خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای حساب دیفرانسیل و انتگرال

تدریس خصوصی برای حساب دیفرانسیل و انتگرال، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 272 مورد یافته شد )

استان تهران شهر تهران درس حساب دیفرانسیل و انتگرال
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیه زارع

مدرس خانم سمیه زارع

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, حسابان, آمار, هندسه, ریاضی پیش دانشگاهی, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین حسین آبادی

مدرس آقای حسین حسین آبادی

حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شاهین عاضدی

مدرس آقای شاهین عاضدی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, حسابان, ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی ششم, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا رضا

مدرس آقای رضا رضا

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی, عربی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عباس احسانی

مدرس آقای عباس احسانی

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی متوسطه, معادلات دیفرانسیل, استاتیک, مقاومت مصالح, مکانیک سیالات, ریاضی پیش دانشگاهی, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک, ‌فیزیک دانشگاهی, متوسطه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهاء شرفی

مدرس آقای بهاء شرفی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس معادلات دیفرانسیل, ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جواد شیخ

مدرس آقای جواد شیخ

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه, حسابان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید امیر حبیب زاده

مدرس آقای سید امیر حبیب ز ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی پیش دانشگاهی, مکانیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آوا یکتائیان وزیرى

مدرس خانم آوا یکتائیان وز ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش حاجی زاده

مدرس آقای آرش حاجی زاده

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابان, هندسه, فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید بگیان

مدرس آقای مجید بگیان

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی پیش دانشگاهی, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سالار عموزاده

مدرس آقای سالار عموزاده

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابان, ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا داوری

مدرس آقای علیرضا داوری

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هادی ثمره

مدرس آقای هادی ثمره

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, حسابان, آمار, جبر و احتمالات, هندسه, ریاضی پیش دانشگاهی, excel اکسل , , نقشه برداری, مهندسی ترافیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پیمان شمس اردکانی

مدرس آقای پیمان شمس اردکا ...

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی کاربردی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی بیاتی

مدرس آقای علی بیاتی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, هندسه, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد امین کلائی

مدرس آقای محمد امین کلائی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس حسابان, ریاضی, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش سلیمانی

مدرس آقای آرش سلیمانی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما