تدریس خصوصی و معلم خصوصی فیزیک دبیرستان

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی برای فیزیک دبیرستان، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 1780 مورد یافته شد )

استان تهران شهر تهران درس فیزیک دبیرستان
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بنفشه قارداش بگی

مدرس خانم بنفشه قارداش بگ ...

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, فیزیک دبیرستان, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سودابه هداوند

مدرس خانم سودابه هداوند

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, شیمی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی کریمی

مدرس آقای علی کریمی

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, هندسه, ریاضی دبیرستان, ریاضی تیزهوشان, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کسری دهقان

مدرس آقای کسری دهقان

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس حسابان, شیمی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین حسین آبادی

مدرس آقای حسین حسین آبادی

حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید گلشنی

مدرس آقای وحید گلشنی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, استاتیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عرفان صفایی

مدرس آقای عرفان صفایی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرزان قاضی مرادی

مدرس آقای فرزان قاضی مراد ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مائده ابراهیمی

مدرس خانم مائده ابراهیمی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر حسن زاده

مدرس آقای امیر حسن زاده

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی, نجوم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید محمدیان

مدرس آقای حمید محمدیان

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احمدرضا لاچین

مدرس آقای احمدرضا لاچین

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, شیمی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی سالاری

مدرس آقای علی سالاری

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کاظم عبدل پور

مدرس آقای کاظم عبدل پور

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, فیزیک پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عطا عزیزی

مدرس آقای عطا عزیزی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط متین اخلاقی

مدرس آقای متین اخلاقی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما محبوبی

مدرس آقای نیما محبوبی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, هندسه, نجوم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مبینا مبارکی

مدرس خانم مبینا مبارکی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما