درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
مهارت یا درس نیازمند حل مسئله:
مهارت یا عنوان دوره:
مهارت یا عنوان جزوه:
TabMovie
خیلی متاسفیم اطلاعات مورد نظر یافت نشد


برای جستجوی استاد تدریس خصوصی و یا آموزشگاه مورد نظر خود لطفا به این آدرس مراجعه نمایید:

جستجوی استاد
سابقه :
مدت عضویت:
 • Network Plus

  تاریخ برگزاری: 1398/1/23 ساعت روزهای جمعه از ساعت 13:00 الی 18:00

  هزینه دوره : 250,000 تومان

                 200,000 تومان

  هزینه دوره : 250000 تومان

x